Otępienie

 • Otępienie naczyniowe
  Na czym polega istota choroby? W typowych przypadkach otępienia naczyniowego występują przemijające ataki niedokrwienia z krótkotrwałymi zaburzeniami świadomości,...  
 • Otępienie w chorobie Alzheimera
  Na czym polega istota zaburzenia? Choroba Alzheimera jest pierwotną zwyrodnieniową chorobą mózgu, w której dochodzi do zaniku kory mózgowej. Początek jest zwykle podstępny,...  
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  Na czym polega istota choroby? Istota zaburzeń polega na częściowej lub całkowitej utracie kontroli nad obszarami normalnie zintegrowanymi: kontrolą ruchów ciała,...  
 • Zatrucie ołowiem
  Zatrucie jednym z najbardziej toksycznych metali ciężkich dla organizmu ludzkiego. Ołów znajduje się w wodzie, glebie, farbach - praktyczne ołów jest wszędzie. Emisje oraz...