Omdlenia

 • Bloki serca
  Jaka jest istota choroby? Bloki serca to choroby układu bodźcoprzewodzącego serca. Zaliczamy do nich m.in. bloki przedsionkowo-komorowe, które wiążą się z trudnościami lub...  
 • Bolesne miesiączkowanie
  Jaka jest istota choroby? Bolesne miesiączkowanie może występować u osoby, u której nie stwierdzono uchwytnych zmian w obrębie narządów rodnych – jest to tzw. pierwotne...  
 • Choroba Addisona
  Istotę choroby stanowi przewlekła niedoczynność kory nadnerczy. Niedoczynność może być spowodowana zanikiem lub zniszczeniem kory nadnerczy. Przyczyną niedoczynności kory...  
 • Częstoskurcz napadowy
  Jaka jest istota choroby? Częstoskurcze nadkomorowe występują najczęściej w zdrowym sercu, mogą towarzyszyć ostrym chorobom np. infekcjom, nerwicy oraz używkom. Arytmie...  
 • Dorzut zawału serca
  Jaka jest istota choroby? Dorzut zawału to powiększenie się obszaru martwicy mięśnia sercowego. Zdarza się u kilku procent chorych z zawałem serca. Związany jest...  
 • Kardiomiopatie o znanej przyczynie
  Jaka jest istota choroby? Do kardiomiopatii dochodzi w wyniku chorób serca, takich jak zaburzenia rytmu czy zapalenie mięśnia serca. W tych przypadkach zmiany bywają...  
 • Kardiomiopatie pierwotne
  Jaka jest istota choroby? W odróżnieniu od postaci wtórnych, w pierwotnych kardiomiopatiach serce jest jedynym lub głównym zmienionym chorobowo narządem. Przyczyn wiodących...  
 • Krwiak podtwardówkowy
  Krwiak podtwardówkowy to nagromadzona wynaczyniona krew pomiędzy oponą twardą a oponą pajęczą. Opona twarda to najbardziej zewnętrzna opona, która otacza mózg. Pod nią jest...  
 • Neuropatia autonomiczna w chorobach endokrynologicznych i metabolicznych
  Na czym polega istota choroby? Jedną z chorób sklasyfikowanych do tej kategorii jest autonomiczna neuropatia cukrzycowa. Zaburzenie to polega na uszkodzeniu układu...  
 • Niedociśnienie tętnicze
  Jaka jest istota choroby? Niedociśnienie to utrzymywanie się skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 100 mmHg, a ciśnienia rozkurczowego poniżej 60 mmHg. Jakie są...  
 • Niedokrwistość
  Niedokrwistość to stan chorobowy, w którym hematokryt, hemoglobina i erytrocyty mają wartości niższe niż norma przyjęta dla danego wieku. Wyróżnia się następujące normy:...  
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza to jedna z najczęściej występujących u dzieci niedokrwistości niedoborowych. Niedokrwistość syderopeniczna dotyka również dorosłych....  
 • Niereumatyczne wady zastawki aortalnej
  Jaka jest istota choroby? Może dojść do zwężenia zastawki (najczęściej wskutek jej wapnienia pojawiającego się z wiekiem), jej niedomykalności lub obu jednocześnie....  
 • Odma opłucna
  Powstaje wówczas gdy do przestrzeni pomiędzy płucami a opłucna dostanie się powietrze. Płaty płuc zapadają się. Jedną z przyczyn odmy opłucnowej jest rozedma płuc, która...  
 • Padaczka
  Padaczka nie jest chorobą psychiczną. Jest to jedna z najczęstszych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych. Choroba ma charakter przewlekły i cechuje się pojawianiem...  
 • Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej wykonywanym zabiegiem, po którym może dojść do zaburzeń ze strony układu nerwowego, jest punkcja lędźwiowa. Poważne powikłania po...  
 • Przewlekłe i zaciskające zapalenie osierdzia, chyloperikardium, tamponada serca
  Jaka jest istota choroby? Zaciskające zapalenie osierdzia polega na pogrubieniu i zesztywnieniu worka osierdziowego, który staje się za ciasny dla serca. Tamponada serca to...  
 • Tamponada serca
  Tamponada serca to zespół objawów, które prowadzą do zagrożenia życia. W worku osierdziowym gromadzi się płyn lub krew, to prowadzi do wzrostu ciśnienia...  
 • Wodogłowie
  Wodogłowie powstaje w wyniku nagromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego na powierzchni między mózgiem a sklepieniem czaszki. Sytuacja ta dotyczy głównie...  
 • Wodogłowie w chorobach zakaźnych, pasożytniczych i nowotworowych
  Na czym polega istota choroby? Wodogłowie to nadmierne gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) w komorach mózgu. Chorobę może powodować guz mózgu lub torbiel...  
 • Zaburzenia przewodnictwa
  Jaka jest istota choroby? Zespoły preekscytacji to wrodzone nieprawidłowości, które polegają na istnieniu dodatkowej drogi pobudzenia serca, innej niż fizjologiczna. Powoduje...  
 • Zaburzenia układu wegetatywnego
  Jaka jest istota choroby? Wegetatywny (autonomiczny) układ nerwowy kontroluje pracę wszystkich narządów wewnętrznych. Przyspiesza i zwalnia tętno, podnosi oraz obniża...  
 • Zatorowość płucna
  Na czym polega istota choroby? Zatorowość płucna polega na zaczopowaniu gałęzi tętnic płucnych przez skrzepy krwi, które najczęściej pochodzą z żył kończyn dolnych...  
 • Zawał serca
  Na czym polega istota choroby? Zawał spowodowany jest nagłym i całkowitym zamknięciem jednej z tętnic wieńcowych (odżywiających serce). Przyczyną jest najczęściej...  
 • Zespół Eisenmengera (PVD)
  Jest to naczyniowa choroba płuc, która rozwija się wtórnie do wrodzonych wad serca. Choroba stale postępuje i prowadzi do nadciśnienia płucnego, które jest nieodwracalne. W...  
 • Zespół Fallota
  Zespół Fallota to złożona sinicza wada serca. Wada ta to najczęściej występująca sinicza wada serca w okresie poniemowlęcym czyli po ukończeniu pierwszego roku życia....