Nowotwory układu nerwowego

  • Guz podnamiotowy
    Guz podnamiotowy należy do grupy guzów śródczaszkowych. Za guzy śródczaszkowe uznaje się nowotwory, torbiele pasożytnicze oraz ropnie. Guz podnamiotowy obejmuje 50-55% guzów...