Nowotwory sutka

 • Ginekomastia (przerost sutka)
  Na czym polega istota choroby? Przerost sutka występuje u ok. 1/3 zdrowych mężczyzn, u których jest problemem wyłącznie kosmetycznym. Często pojawia się w okresie...  
 • Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
  Jaka jest istota choroby? Do klinicznie ważnych zakażeń swoistych dla okresu okołoporodowego zaliczamy infekcyjne zapalenie gruczołu sutkowego, zapalenie spojówek i woreczka...  
 • Łagodna dysplazja sutka
  Na czym polega istota choroby? Istotą łagodnej dysplazji sutka jest przebudowa miąższu gruczołu, do której dochodzi głównie na skutek zachwiania równowagi hormonalnej...  
 • Łagodne nowotwory sutka
  Jaka jest istota choroby? Przyczyny: uważa się, że zaburzenia hormonalne prowadzące do nadmiernej stymulacji gruczołu estrogenami, niedomogi ciałka żółtego,...  
 • Mastopatia
  Choroba określana jest również jako gruczolistość sutka lub włóknistotorbielkowate zwyrodnienie sutka. Polega ona na tym, że dochodzi do rozrostu tkanki łącznej i nadmiernie...  
 • Mlekotok niezwiązany z porodem
  Jaka jest istota choroby? Bezpośrednim powodem pojawienia się mlekotoku jest zwykle nadmiar jednego z hormonów przysadki – prolaktyny. Przyczyną tego stanu może być...  
 • Podotoczkowy ropień sutka
  Jaka jest istota choroby? Poszerzenie światła przewodów mlecznych sutka predysponuje do powstawania stanu zapalnego. Za jego rozwój odpowiedzialne mogą być różne gatunki...  
 • Przerost sutka (Ginekomastia)
  Na czym polega istota choroby? Przerost sutka występuje u ok. 1/3 zdrowych mężczyzn, u których jest problemem wyłącznie kosmetycznym. Często pojawia się w okresie...  
 • Rak piersi
  Na czym polega istota choroby? Rak piersi powstaje wskutek działania czynników predysponujących lub genetycznych. Nowotwory piersi dzielimy na nabłonkowe które powstają z...  
 • Rak sutka in situ
  Jaka jest istota choroby? W raku nieinwazyjnym komórki nowotworowe nie naciekają podścieliska. Występuje u kobiet młodszych. Jakie występują objawy? Raki in situ są...  
 • Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych
  Jaka jest istota choroby? W tej grupie wad mamy do czynienia z różnym zaburzeniami rozwojowymi gruczołów sutkowych. Amastia polega na całkowitym braku tkanki gruczołowej i...  
 • Zaburzenia sutka i laktacji związane z porodem
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia ilościowe laktacji obejmują całkowity brak produkcji mleka, hipolaktację oraz nadmierną laktację czyli mlekotok. Najczęściej związane z...  
 • Zakażenie piersi związane z porodem
  Jaka jest istota choroby? Jest to zapalenie gruczołu piersiowego. Połogowe zapalenie sutka rozpoczyna się z reguły w 2. lub 3. tygodniu połogu. Jakie występują objawy?...  
 • Zapalenie gruczołu sutkowego
  Na czym polega istota choroby? Zapalenie gruczołu sutkowego dotyka najczęściej karmiących piersią kobiet w okresie po urodzeniu dziecka (60% przypadków). U 5% dochodzi...