Nowotwory skóry

 • Białaczka monocytowa
  Jaka jest istota choroby? Ostre białaczki szpikowe w tym mielocytowa polegają na niepohamowanym namnażaniu się klonu białych krwinek w tym przypadku monocytów . Komórki te...  
 • Chłoniak burkitta
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak Burkitta jest spowodowany zakażeniem wirusem Epsteina i Barr (EBV). Występuje w dwóch postaciach: endemicznej oraz sporadycznej. Jakie...  
 • Chłoniak grudkowy
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak grudkowy występuje głownie u osób w średnim wieku. Jakie występują objawy? Typowe objawy chłoniaka grudkowego to gorączka, poty...  
 • Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są nowotwory złośliwe
  Jaka jest istota choroby? Komórki układu odpornościowego chronią nie tylko przed drobnoustrojami z zewnątrz ale także przed nowotworowo zmienionymi komórkami własnego...  
 • Chrzęstniakomięsak
  Jaka jest istota choroby? Do najczęstszych nowotworów zlokalizowanych poza kończynami należą chrzęstniakomięsak występujący na przykład w obręczy barkowej oraz mięsak...  
 • Czerniak
  Na czym polega istota choroby? Czerniak to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek produkujących barwnik. Dotyczy on skóry, błon śluzowych odbytnicy, jelit, jamy...  
 • Czerniak in situ
  Na czym polega istota choroby? Czerniak jest to rozrost nowotworowy melanocytów w obrębie naskórka. Czerniaki występują na skórze oraz na błonach śluzowych jamy ustnej,...  
 • Czerniak złośliwy
  Nowotwor złośliwy, który rozwija się w wyniku przemiany melanocytów. Melanocyty znajdują się w skórze, nabłonku śluzowym oraz siatkówce oka. We wszystkich tych miejscach...  
 • Czerwienica prawdziwa, nadkrwistość
  Na czym polega istota choroby? Czerwienica prawdziwa cechuje się znacznym zwiększeniem się erytrocytów (krwinek zcerwonych), a także zwiększonym wytwarzaniem leukocytów ...  
 • Eozynofilia
  Jaka jest istota choroby? Zwiększenie liczby eozynofilów ma miejsce w różnych chorobach. Najczęściej obserwuje się je w chorobach alergicznych (astma, atopowe zapalenie...  
 • Grasiczak
  Jaka jest istota choroby? Grasiczaki dzieli się na kilka podtypów zależnie od budowy histologicznej. Wywodzą się one z tkanki grasicy, która jest narządem układu...  
 • Inne niezłośliwe nowotwory
  Nerwiak osłonki Schwanna jest najczęściej pojedynczym guzem. Pozostaje w łączności z nerwem i posiada własną torebkę. Najczęściej umiejscawiają się w okolicy głowy i...  
 • Kosmówczak
  Jaka jest istota choroby? Jest nowotwór cechujący się guzowatą budową z duża martwicą komórek wewnątrz. Nacieka mięsień macicy i szybko daje przerzuty do pochwy, płuc,...  
 • Kostniakomięsak
  Jaka jest istota choroby? Do najczęstszych nowotworów zlokalizowanych w kończynach należy kostniakomięsak, mięsak Ewinga oraz guz olbrzymiokomórkowy. Jakie występują...  
 • Łagodna dysplazja sutka
  Na czym polega istota choroby? Istotą łagodnej dysplazji sutka jest przebudowa miąższu gruczołu, do której dochodzi głównie na skutek zachwiania równowagi hormonalnej...  
 • Łagodne nowotwory jąder
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory jąder dzieli się na germinalne, ze sznurów płciowych i podścieliska oraz mieszane. Z nowotworów terminalnych jedynie potworniak dojrzały...  
 • Łagodne nowotwory jajnika
  Jaka jest istota choroby? Wyróżnia się następujące typy nowotworów łagodnych jajnika: surowicze, śluzowe, endometrioidalne, włókniakogruczolakotorbielaki, guz Brennera....  
 • Łagodne nowotwory kości i stawów
  Jaka jest istota choroby? Spośród nowotworów łagodnych najczęściej spotyka się kostniaki, kostniaka kostninowego, kostniaka zarodkowego, kostniakochrzęstniaki i różnego...  
 • Łagodne nowotwory międzybłonka
  Jaka jest istota choroby? Międzybłoniak najczęściej spotykany jest w jamie opłucnej. Występuje pod postacią pojedynczego guza, jest to postać lita, twarda, biaława....  
 • Łagodne nowotwory narządów moczowych
  Jaka jest istota choroby? Onkocytoma to łagodny guz kory nerki pochodzenia nabłonkowego. Niekiedy bywa wieloogniskowy. Jest to guz lity, otorebkowany....  
 • Łagodne nowotwory skóry
  Jaka jest istota choroby? Zalicza się tutaj brodawczaka naskórkowego, który należy do najczęstszych zmian skórnych. Jest to zmiana uszypułowana, umiejscowiona głównie na...  
 • Łagodne nowotwory ślinianek
  Jaka jest istota choroby? Ryzyko wystąpienia nowotworów tej okolicy wzrasta u osób napromienianych na okolice głowy i szyi oraz u palaczy papierosów. Rodzaje łagodnych...  
 • Łagodne nowotwory sutka
  Jaka jest istota choroby? Przyczyny: uważa się, że zaburzenia hormonalne prowadzące do nadmiernej stymulacji gruczołu estrogenami, niedomogi ciałka żółtego,...  
 • Łagodne nowotwory ucha środkowego i układu oddechowego
  Jaka jest istota choroby? Powstawaniu zmian łagodnych w okolicy ucha środkowego i w obrębie układu oddechowego sprzyjają przewlekłe stany zapalne. Jakie występują...  
 • Łagodny nowotwór tarczycy
  Gruczolaki tarczycy są zazwyczaj małymi pojedynczymi guzami, otorebkowanymi, dobrze odgraniczonymi od otaczającego miąższu. Mogą być mnogie. Istotną rolę w ich powstawaniu...  
 • Makroglobulinemia waldenstroma
  Jaka jest istota choroby? Makroglobulinemia Waldenstroma polega na nowotworowym rozroście limfoplazmocytów w szpiku, węzłach chłonnych oraz śledzionie. Komórki nowotworowe...  
 • Międzybłoniak
  Podział ze względu na miejsce występowania: międzybłoniak opłucnej międzybłoniak osierdzia międzybłoniak otrzewnej Na czym polega...  
 • Mięsak
  Jaka jest istota choroby? W zależności od takenek z jakich wywodzi się nowotwór wyróżnia się tłuszczakomięsaki, włokniakomięsaki, mięśniakomięsaki prążkowano i...  
 • Mięsak kaposi'ego
  Podział ze względu na rodzaj obrazu klinicznego: Klasyczna postać mięsaka Kaposiego Afrykańska postać mięsaka Kaposiego Postać mięsaka Kaposiego związana z...  
 • Mięsak limfatyczny
  Jaka jest istota choroby? Mięsak limfatyczny to złośliwy nowotwór tkanki limfatycznej, rozwijający się w węzłach chłonnych oraz w innych narządach np. w nosogardzieli,...