Niepłodność

  • Niepłodność męska
    Niepłodność jest schorzeniem, definiowanym przez WHO jako brak wystąpienia ciąży pomimo 12 miesięcznego okresu współżycia seksualnego bez stosowania antykoncepcji....  
  • Niepłodność żeńska
    O niepłodności mówi się gdy pomimo regularnego współżycia bez stosowania antykoncepcji, kobieta nie może zajść w ciążę w przeciągu roku. Aby stwierdzić czy kobieta jest...