Nieostre widzenie

 • Blizny i zmętnienia rogówki
  Jaka jest istota choroby? Zdrowa rogówka jest przezroczystą, przednią częścią gałki ocznej. Pełni bardzo ważną rolę w procesie widzenia: załamuje i przepuszcza promienie...  
 • Homocystynuria
  Jaka jest istota choroby? Blok metaboliczny spowodowany niedoborem enzymu biorącego udział w metabolizmie metioniny. Wskutek tego w organizmie chorego gromadzi się w nadmiarze...  
 • Inne choroby siatkówki, np. retinopatia nadciśnieniowa
  Jaka jest istota choroby? Nadciśnienie tętnicze jest przyczyną zmian chorobowych w tętnicach i żyłach gałki ocznej, w siatkówce oraz w nerwie wzrokowym. Może prowadzić do...  
 • Inne choroby soczewki, np. zwichnięcie soczewki
  Na czym polega istota choroby? Soczewka w zdrowym oku ma swoje stałe miejsce dzięki połączeniu z wiązadełkiem rzęskowym. Zwichnięcie soczewki polega na jej...  
 • Inne choroby tęczówki i ciała rzęskowego, np. rubeoza tęczówki
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną rubeozy tęczówki jest wydzielanie przez niedotlenioną siatkówkę substancji powodujących wzrost naczyń krwionośnych (np.VEGF)....  
 • Inne postacie zaćmy
  Jaka jest istota choroby? Zaćma jest chorobą powodującą utratę przejrzystości soczewki oka. Może rozwinąć się wskutek urazu, stosowania niektórych leków (np....  
 • Inne zaburzenia naczyniówki, np. retinopatia słoneczna
  Jaka jest istota choroby? Naczyniówka i siatkówka mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem działania promieni słonecznych. Najczęściej dzieje się to w czasie obserwowania...  
 • Jaskra
  Na czym polega istota choroby? Jaskra to postępujące i nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego (neuropatia), której towarzyszy najczęściej nadciśnienie cieczy wodnistej...  
 • Jaskra w przebiegu innych chorób
  Jaka jest istota choroby? Jaskra to nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego (neuropatia). Zwykle, lecz nie zawsze, towarzyszy mu nadciśnienie cieczy wodnistej w gałce ocznej....  
 • Krótkowzroczność
  Krótkowzroczność polega na tym, że promienie świetlne w nieakomodującym oku ogniskowane są przed siatkówką w wyniku czego, powstaje obraz nieostry. W przypadku...  
 • Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe
  Na czym polega istota choroby? Grupa ta zawiera wiele różnych chorób, np. łagodne nadciśnienie śródczaszkowe czyli rzekomy guz mózgu. Schorzenie to charakteryzuje się...  
 • Nowotwór oka
  Jaka jest istota choroby? Siatkówczak płodowy pojawia się w pierwszej dekadzie życia, u chorych ma charakter dziedziczny i u tych dzieci może wystąpić obustronnie....  
 • Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek
  Na czym polega istota choroby? Oczopląs polega na mimowolnych, rytmicznych poziomych lub pionowych drganiach gałek ocznych. Niekontrolowane ruchy są efektem fizjologicznego...  
 • Odwarstwienie i przedarcie siatkówki
  Jaka jest istota choroby? Odwarstwieniem siatkówki określane jest oddalenie się od siebie jej dwóch warstw. Natomiast przedarcie może poprzedzać ten stan. Uszkodzona...  
 • Oftalmopatia Gravesa-Basedowa (orbitopatia)
  Choroba oka, która występuje również u osób z nadczynnością tarczycy. Przyczyny choroby nie są dokładnie określone. Istnieje podejrzenie, że choroba ma podłoże...  
 • Ślepota
  Na czym polega istota choroby? Schorzenie polega na całkowitej utracie wzroku. Osoby dotknięte ślepotą mają poważne problemy z poruszaniem się i wykonywaniem...  
 • Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w innych chorobach
  Jaka jest istota choroby? Naczyniówka i siatkówka są sąsiadującymi ze sobą warstwami gałki ocznej. Obie struktury mogą ulec zapaleniu w przebiegu kiły, gruźlicy,...  
 • Zaburzenia refrakcji i akomodacji
  Na czym polega istota choroby? Akomodacja jest procesem dostosowywania się oka do obserwacji obiektów znajdujących się w różnych odległościach, polegającym na zmianie...  
 • Zaburzenia siatkówki w przebiegu innych chorób, np. retinopatia cukrzycowa
  Jaka jest istota choroby? Choroba spowodowana jest zbyt wysokim stężeniem glukozy we krwi, co ma miejsce w cukrzycy. Wskutek szeregu procesów chemicznych dochodzi do uszkodzenia...  
 • Zaćma
  Choroba polega na mniej lub bardziej intensywnym zmętnieniu soczewki, które powoduje gorsze widzenie. Zaćma może doprowadzić do ślepoty. Soczewka oka zbudowana jest z białek i...  
 • Zaćma i inne zaburzenia soczewki w innych chorobach
  Na czym polega istota choroby? Soczewka ulega różnym zaburzeniom (najczęściej zaćmie) w przebiegu chorób typowo zajmujących inne narządy. Schorzenia te to cukrzyca,...  
 • Zaćma starcza
  Na czym polega istota choroby? Soczewka to przezroczysta, przezierna soczewka znajdująca się nad źrenicą, która poprzez załamywanie promieni świetlnych, przepuszcza je i...  
 • Zajęcie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu innych chorób
  Jaka jest istota choroby? Tęczówka i ciało rzęskowe ulegają zapaleniu w przebiegu chorób typowo zajmujących inne narządy. Schorzenia te to infekcje (półpasiec, kiła,...  
 • Zajęcie twardówki i rogówki w przebiegu innych chorób
  Jaka jest istota choroby? Twardówka oraz rogówka bywają objęte procesem chorobowym w przebiegu różnorodnych schorzeń, typowo zajmujących inne narządy. Do zapalenia...  
 • Zamknięcie naczyń siatkówki
  Jaka jest istota choroby? Zamknięcie tętnic lub żył siatkówki może być spowodowane szeregiem różnych chorób, zwykle dotyczących całego organizmu a nie jedynie oka....  
 • Zez
  Choroba, która polega na tym, że gdy patrzy się w dal, osie widzenia nie sa ustawione równolegle, a przy patrzeniu na punkt bliski nie przecinają się w tym punkcie. W...