Niemowlę

 • Zaćma
  Choroba polega na mniej lub bardziej intensywnym zmętnieniu soczewki, które powoduje gorsze widzenie. Zaćma może doprowadzić do ślepoty. Soczewka oka zbudowana jest z białek i...  
 • Zapalenie cewki moczowej
  Cewka moczowa jest wyścielona błoną śluzową, która nierzadko ulega zmianom zapalnym. Zapalenie cewki moczowej może być wywołane zakażeniem drobnoustrojami chorobotwórczymi...  
 • Zapalenie mięśniowo-skórne
  Choroba o nieznanej przyczynie, która toczy się z zapaleniem mięśni i skóry. W wielu przypadkach współistnieje z nowotworem. Najwięcej zachorowań przypada na okres 10-15 lat...  
 • Zapalenie mózgu
  Jest to zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, w którym dochodzi do bezpośredniego lub pośredniego uszkodzenia tkanki mózgowej. Zapalenie mózgu może wystąpić po nagminnym...  
 • Zapalenie nagłośni
  Zapalenie nagłośni to choroba krtani. Nagłośnia jest częścią krtani. Zamyka ona wejście do krtani. Jej funkcja polega na zapobieganiu zakrztuszeniu się podczas przyjmowania...  
 • Zapalenie opłucnej
  Zapalenie opłucnej najczęściej jest następstwem przewlekłego przeziębienia, zapalenia płuc, gruźlicy płuc oraz zawału serca. Schorzenie wywołuje zwykle zakażenie...  
 • Zapalenie pępka
  Zakażenie, które rozwija się w obrębie kikuta pępowinowego u noworodków. Obecnie w krajach rozwiniętych zakażenie pępka występuje rzadko. Częściej występuje w krajach...  
 • Zapalenie płuc
  Zapalenie płuc to proces zapalny w tkance płucnej. Wyróżnia się zapalenie pierwotne gdy zapalenie płuc nie jest skutkiem innej choroby lub uszkodzenia płuc. Zapalenie...  
 • Zapalenie płuc jednoogniskowe (zrazowe) płatowe
  Zapalenie płuc to stan zapalny miąższu płucnego. Jednoogniskowe płatowe zapalenie płuc polega na tym, że stan zapalny obejmuje cały jeden płat płuca lub jego segment. Odczyn...  
 • Zapalenie ślinianek
  Ślinianki to gruczoły wydzielania zewnętrznego. Wyróżnia się trzy rodzaje ślinianek: przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe. Zadaniem ślinianek jest produkcja śliny....  
 • Zapalenie spojówek
  Jest to najczęstsza choroba oczu z charakterystycznymi objawami swędzenia, pieczenia, łzawienia i światłowstrętu. Przyczyną zapalenia spojówek najczęściej jest...  
 • Zapalenie tkanki tłuszczowej
  Zapalenie tkanki tłuszczowej to stan zapalny, do którego dochodzi na skutek martwicy komórek tłuszczowych w tkance podskórnej. Na zapalenie tkanki tłuszczowej częściej...  
 • Zapalenie ucha wewnętrznego
  Zapalenie ucha wewnętrznego to zapalenie błędnika tylnego oraz przedniego (ślimaka). Zapalenie ucha wewnętrznego zwykle jest wynikiem przejścia procesu zapalnego z ucha...  
 • Zapalenie wielokorzeniowe i wielonerwowe
  Zespół GBS to forma ostrego, wielokorzeniowego zapalenia. Niestety nie poznano dokładnej przyczyny schorzenia. Jednak uważa się, że do uszkodzenia nerwów dochodzi na skutek...  
 • Zapalenie wsierdzia
  Wsierdzie to wewnętrzna błona wyścielająca jamy serca. Zapalenie wsierdzia to proces zapalny toczący się we wsierdziu. Najbardziej groźne są zmiany w zastawkach, które...  
 • Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Zapalenie wyrostka robaczkowego to często występująca ostra choroba jamy brzusznej. Zapalenie wyrostka robaczkowego może wystąpić w każdym wieku jednak rzadkością jest u...  
 • Zarośnięcie odbytu
  Jest to wrodzona wada przewodu pokarmowego. Wada ta polega na braku odbytu lub jego nieprawidłowym położeniu. Do dziś nie poznana została przyczyna zarośnięcia odbytu. Wspomina...  
 • Zarostowe zapalenie oskrzelików
  Zarostowe zapalenie oskrzelików to rzadka choroba, która charakteryzuje się włóknieniem oskrzelików. W wyniku tej sytuacji dochodzi do zwężenia oskrzelików a nawet ich...  
 • Zastój chłonki
  Limfa to przeźroczysta ciecz, która jest wydzielana z naczyń włosowatych do tkanek. Zastój chłonki powstaje wówczas gdy wystąpią zaburzenia odpływu limfy w obszarze...  
 • Zatrucie arsenem
  Nieorganiczny związek arsenu to arszenik. Toksyczna dawka arszeniku, która nie daje człowiekowi żadnych szans przeżycia to 0,1-0,3 g. Arszenik uszkadza naczynia włosowate oraz...  
 • Zespół Downa
  Jest to choroba, której przyczyną jest błąd w kodzie genetycznym. Inna nazwa zespołu downa to trisomia 21. Zestaw chromosomów, który decyduje o cechach...  
 • Zespół Eisenmengera (PVD)
  Jest to naczyniowa choroba płuc, która rozwija się wtórnie do wrodzonych wad serca. Choroba stale postępuje i prowadzi do nadciśnienia płucnego, które jest nieodwracalne. W...  
 • Zespół Fallota
  Zespół Fallota to złożona sinicza wada serca. Wada ta to najczęściej występująca sinicza wada serca w okresie poniemowlęcym czyli po ukończeniu pierwszego roku życia....  
 • Zespół hemolityczno-mocznicowy
  Zespół hemolityczno-mocznicowy zwykle występuje u niemowląt i dzieci do 6. roku życia. Może wystąpić również u osób dorosłych. Zespół...  
 • Zespół Klinefeltera
  Zespół Klinefeltera obejmuje choroby spowodowane obecnością dodatkowego chromosomu X u osoby z kariotypem męskim. Osoba chora zamiast 46 chromosomów (w tym X i Y) ma trzeci...  
 • Zespół nadnerczowo-płciowy
  Zespół nadnerczowo-płciowy to wrodzony defekt obejmujący syntezę hormonów steroidowych w korze nadnerczy. W zespole tym synteza głównego hormonu (kortyzon) jest zmniejszona,...  
 • Zespół nerczycowy
  Zespół nerczycowy to zespół objawów, występujących w schorzeniach nerek. Występuje wówczas proteinuria, hipoalbuminemia oraz nadmiar cholesterolu i...  
 • Zespół Pierre-Robin
  Sekwencja Pierre-Robin może wystąpić jako izolowana czyli samodzielna lub jako część innego zespołu wad wrodzonych. Zespół Pierre-Robin to zespół wad wrodzonych, które...  
 • Zespół Turnera
  Zespół Turnera to monosomia w zakresie chromosomów płciowych. U większości chorych chorych występuje tylko jeden chromosom płciowy X. Ich kariotyp liczy 45...  
 • Zespół Wilsona-Mikity
  Jest to rzadko występująca przewlekła choroba płuc. Występuje u wcześniaków. Zespół Wilsona-Mikity przypomina BPD ( dysplazja oskrzelowo-płucna). Choroba zwykle rozpoczyna...