Niedowład

 • Choroba Friedreicha
  Jest to genetyczna choroba, która dziedziczona jest w sposób recesywny tzn. aby dziecko zachorowało musi odziedziczyć dwie  zmienione kopie tego samego genu (po jednej kopii...  
 • Choroba kesonowa
  Jest to zespół objawów występujący u osób, które zostały wystawione na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie otoczenia. Choroba ta jest coraz częstsza z powodu...  
 • Kiła
  Przewlekła choroba zakaźna. Chorobę wywołuje krętek blady. W chorobie występują okresy remisji i nawrotów. Do zakażenia kiłą najczęściej dochodzi poprzez kontakty...  
 • Nagminne porażenie dziecięce
  Jaka jest istota choroby? Ostre nagminne porażenie dziecięce, zwane również chorobą Heinego-Medina, jest wirusową chorobą zakaźną.Może przebiegać bezobjawowo, jako...  
 • Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego
  Jaka jest istota choroby? Wirus polio wnika do organizmu przez przewód pokarmowy. U większości osób infekcja przebiega bezobjawowo, jednak u niektórych dochodzi do uszkodzenia...  
 • Nowotwór rdzenia kręgowego
  Jaka jest istota choroby? Najczęstsze nowotwory rdzenia kręgowego to oponiaki, nerwiaki oraz wyściółczaki. Oponiaki są umiejscowione najczęściej w odcinku piersiowym, na...  
 • Oponiak
  Oponiak to zwykle łagodny nowotwór mózgu lub rdzenia kręgowego. Oponiaki są gąbczaste i miękkie, rozwijają się powoli. Jedynie u starszych osób na skutek zwapnienia mogą...  
 • Polineuropatia
  Zespół kliniczny, który polega na jednoczesnym upośledzeniu funkcji wielu nerwów obwodowych. Są to nerwy leżące poza mózgiem i rdzeniem kręgowym. Czasami trudno...  
 • Poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia
  Poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia to choroba układu nerwowego, która rozwija się na tle alergicznym po szczepieniu przeciw wściekliźnie i ospie prawdziwej. Objawy choroby...  
 • Powikłania chorób zapalnych układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy należą różne następstwa chorób zapalnych układu nerwowego. Pojawiają się wkrótce po przebyciu choroby lub nawet po latach od tego...  
 • Ropień mózgu
  Ropień mózgu to zbiornik ropy w mózgu, który powstał wskutek wniknięcia zarazków chorobotwórczych. Organizm zazwyczaj zapobiega wnikaniu zarazków do mózgu jednak w przypadku...  
 • Rozdwojenie rdzenia
  Jaka jest istota choroby? W wadzie tej rdzeń ulega rozdzieleniu na dwie odrębne części. Każda z nich ma własną oponę pajęczą, opona twarda może być natomiast wspólna...  
 • Stłuczenie mózgu
  Jest to pourazowe przerwanie ciągłości tkanki mózgowej. Stan ten stwierdza się mikroskopowo ale często też makroskopowo. Stłuczenia najczęściej występują w płatach...  
 • Udar mózgu
  Udar mózgu powstaje na wskutek obumierania tkanki mózgowej, do której przestaje docierać krew. Ten sam proces dotyczy komórek nerwowych mózgu, do których zostaje odcięty...  
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  Na czym polega istota choroby? Istota zaburzeń polega na częściowej lub całkowitej utracie kontroli nad obszarami normalnie zintegrowanymi: kontrolą ruchów ciała,...  
 • Zapalenie mózgu
  Jest to zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, w którym dochodzi do bezpośredniego lub pośredniego uszkodzenia tkanki mózgowej. Zapalenie mózgu może wystąpić po nagminnym...  
 • Zapalenie wielokorzeniowe i wielonerwowe
  Zespół GBS to forma ostrego, wielokorzeniowego zapalenia. Niestety nie poznano dokładnej przyczyny schorzenia. Jednak uważa się, że do uszkodzenia nerwów dochodzi na skutek...  
 • Zawał mózgu
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej dochodzi do zamknięcia tętnicy i przerwania dopływu krwi do mózgu. Dwie główne przyczyny to zmiany miażdżycowe w dużych tętnicach...  
 • Zespół Arnolda-Chairiego
  Jaka jest istota choroby? Przemieszczenie się struktur tyłomózgowia do kanału kręgowego. W zależność od struktur, które ulegną przemieszczeniu wyróżnia się różne typy...  
 • Zespół Fallota
  Zespół Fallota to złożona sinicza wada serca. Wada ta to najczęściej występująca sinicza wada serca w okresie poniemowlęcym czyli po ukończeniu pierwszego roku życia....