Niedotlenienie

 • Dziecięce porażenie mózgowe
  Na czym polega istota choroby? Choroba spowodowana jest nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu lub okresu tuż po narodzeniu. W skutek różnych zaburzeń dochodzi do uszkodzenia...  
 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
  Jaka jest istota choroby? Niedotlenienie wewnątrzmaciczne występuje, gdy płód jest pozbawiony dostarczanego tlenu -zachodzą 2 procesy - hipoksja (niedobór tlenu na...  
 • Ostra encefalopatia krztuścowa
  Ostra encefalopatia krztuścowa to przyzakaźne uszkodzenie komórek mózgowych. Schorzenie ma związek z toksycznym działaniem endotoksyny, którą wydziela pałeczka krztuśca....  
 • Poród powikłany zaburzeniami ze strony pępowiny
  Jaka jest istota choroby? Wypadnięcie pępowiny występuje rzadko, ale niesie ze sobą dramatyczne powikłania. Szczegóły diagnostyki Konieczne jest wczesne rozpoznanie....  
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
  Jaka jest istota choroby? Do noworodkowych zaburzeń napięcia mięśniowego zaliczamy głównie przemijającą miastenia gratis, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe...  
 • Zamartwica urodzeniowa
  Jaka jest istota choroby? Zamartwica urodzeniowa to krytyczne zredukowanie tlenu dostarczanego do płodu przed urodzeniem, w czasie porodu lub zaraz po porodzie. Skutkiem jest...