Napięcie mięśni

 • Chromanie przestankowe
  Schorzenie polega występowaniu bólów w łydce, które występują podczas chodzenia. Bóle te potęgują się poprzez ruch. Przyczyną takich dolegliwości jest miażdżyca. W...  
 • Dziecięce porażenie mózgowe
  Na czym polega istota choroby? Choroba spowodowana jest nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu lub okresu tuż po narodzeniu. W skutek różnych zaburzeń dochodzi do uszkodzenia...  
 • Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia elektrolitowe okołoporodowe mogą przebiegać jako późna kwasica metaboliczna noworodka, odwodnienie noworodka, przemijająca tyrozynemia,...  
 • Inne zaburzenia mózgowe noworodka
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia mózgowe noworodka mogą być skutkiem niedojrzałości dziecka (porody przedwczesne), niedotlenienia okołoporodowego, zakażeń oraz zaburzeń...  
 • Kręcz szyi
  W wyniku skrócenia mostkowo-sutkowo-obojczykowego głowa jest zrotowana i jednocześnie odgięta w drugą stronę. Przyczyną kręczu szyi może być uraz okołoporodowy - w wyniku,...  
 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
  Jaka jest istota choroby? Niedotlenienie wewnątrzmaciczne występuje, gdy płód jest pozbawiony dostarczanego tlenu -zachodzą 2 procesy - hipoksja (niedobór tlenu na...  
 • Obniżona ciepłota ciała noworodka
  Jaka jest istota choroby? Głównym mechanizmem utraty ciepła po porodzie jest parowanie (inne mechanizmy to konwekcja, promieniowanie i przewodzenie). W wyniku obniżenia...  
 • Pląsawica
  Pląsawica to schorzenie centralnego układu nerwowego (nieprawidłowe ruchy obwodowych części ciała). Początkowo rozwija się niezauważalnie - dziecko staje się bardziej...  
 • Porażenie połowicze
  Jaka jest istota choroby? Hemiplegia oznacza porażenie połowicze, czyli brak możliwości poruszania lewą lub prawą połową ciała. Może pojawiać się w przebiegu wielu...  
 • Przedwczesne oddzielenie łożyska
  Na czym polega istota choroby? Jest to oddzielenie się od ściany macicy prawidłowo usadowionego łożyska. Dochodzi do tego w wyniku zmian w naczyniach macicy miejsca...  
 • Przedwczesne odejście wód płodowych
  Jaka jest istota choroby? Jest to przerwanie ciągłości wszystkich 3 warstw: owodni, kosmówki i doczesnej. Czynniki ryzyka: niski status socjoekonomiczny, choroby przenoszone...  
 • Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? Główne przyczyny krwotoków śródczaszkowych nie związanych z urazami okołoporodowymi to niedojrzałość OUN (wcześniactwo), malformacje naczyniowe,...  
 • Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
  Jaka jest istota choroby? Do powikłań czynności porodowej i porodu zaliczamy wszystkie patologie położeń i ułożeń płodu w jamie macicy, w tym poród pośladkowy,...  
 • Stan płodu i noworodka związany z zaburzniami zaopatrzenia w krew
  Jaka jest istota choroby? Łożysko i pępowina stanowią kluczową rolę w procesie odżywiania i dostarcza tlenu miedzy matką i noworodkiem. Wszelkie patologie w obrębie tych...  
 • Uchyłkowatość jelita grubego
  Choroba polega na tym, że dochodzi do uwypuklenia błony śluzowej jelita grubego. Woreczkowate uwypuklenia zwane uchyłkami powstają najczęściej w esicy, bezpośrednio przed...  
 • Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Uszkodzenie okołoporodowe nerwów obwodowych jest zazwyczaj wynikiem urazu „z pociągania” - przy nadmiernym wygięciu i pociąganiu bocznym głowy...  
 • Zaburzenia kurczenia się macicy
  Jaka jest istota choroby? Słaba czynność skurczowa może być pierwotnie słaba gdy występuje od początku porodu – poród nie może rozwinąć się prawidłowo oraz może...  
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
  Jaka jest istota choroby? Do noworodkowych zaburzeń napięcia mięśniowego zaliczamy głównie przemijającą miastenia gratis, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe...  
 • Zamartwica urodzeniowa
  Jaka jest istota choroby? Zamartwica urodzeniowa to krytyczne zredukowanie tlenu dostarczanego do płodu przed urodzeniem, w czasie porodu lub zaraz po porodzie. Skutkiem jest...  
 • Zastój chłonki
  Limfa to przeźroczysta ciecz, która jest wydzielana z naczyń włosowatych do tkanek. Zastój chłonki powstaje wówczas gdy wystąpią zaburzenia odpływu limfy w obszarze...  
 • Zatrzymanie łożyska i błon płodowych:
  Jaka jest istota choroby? Zatrzymanie łożyska i błon płodowych w jamie macicy może wystąpić z powodu przyczyn czynnościowych lub anatomopatologicznych. Przyczyny...  
 • Żółtaczka jąder podkorowych
  Na czym polega istota choroby? Choroba polega na odkładaniu się bilirubiny w formie niezwiązanej w  rdzeniu kręgowym i jądrach mózgu. Żółty barwnik odkłada się...