Nadciśnienie

 • Agenezja nerek
  Jaka jest istota choroby? Jest to jedno- lub obustronny brak nerki najczęściej spowodowany zaburzeniami genetycznymi. Jakie występują objawy? W przypadku braku obu nerek...  
 • Czerwienica prawdziwa, nadkrwistość
  Na czym polega istota choroby? Czerwienica prawdziwa cechuje się znacznym zwiększeniem się erytrocytów (krwinek zcerwonych), a także zwiększonym wytwarzaniem leukocytów ...  
 • Guz Wilmsa
  Jest to nowotworowy guz nerek, który występuje w wieku dziecięcym. Choroba ta występuje szczególnie u dzieci z wadami wrodzonymi np. wady układu moczowego, wady układu...  
 • Hiperaldosteronizm pierwotny (zespół Conna)
  Na czym polega istota choroby? W chorobie Conna stwierdza się podwyższone stężenie aldosteronu i obniżoną aktywność reninową osocza.  U osób chorych występuje...  
 • Łagodne nowotwory narządów moczowych
  Jaka jest istota choroby? Onkocytoma to łagodny guz kory nerki pochodzenia nabłonkowego. Niekiedy bywa wieloogniskowy. Jest to guz lity, otorebkowany....  
 • Miażdżyca
  Na czym polega istota choroby? Miażdżyca polega ona na tworzeniu się zmian (tzw. blaszek miażdżycowych) w ścianie tętnic, które uwypuklając się do ich światła,...  
 • Nadciśnienie ciążowe
  Na czym polega istota choroby? Wystąpienie nadciśnienia w ciąży jest związane z istotnym ryzykiem powikłań u matki i płodu. Przybiera 2 formy: jako nadciśnienie...  
 • Nadciśnienie ciążowe z białkomoczem
  Na czym polega istota choroby?            Nadciśnienie ciążowe z białkomoczem określane jest jako stan przedrzucawkowy, czyli pojawienie się nadciśnienie...  
 • Nadciśnienie płucne, przewlekłe serce płucne
  Jaka jest istota choroby? Praca serca jest ściśle związana z pracą płuc. Dlatego patologia jednego z tych narządów wcześniej czy później doprowadza do choroby drugiego....  
 • Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę
  Jaka jest istota choroby? Ciąża wikłana nadciśnieniem tętniczym jest ciążą wysokiego ryzyka. Może wiązać się z następującymi powikłaniami: wewnątrzmacicznym...  
 • Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę z dołączającym się białkomoczem
  Jaka jest istota choroby? Stan ten stanowi poważne zagrożenie dla ciężarnej i płodu. Wymaga ścisłego monitorowania stanu płodu i matki. Etiologia jest nie do końca poznana....  
 • Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca i nerek
  Jaka jest istota choroby? Nadciśnienie tętnicze po wielu latach trwania może powodować choroby serca i nerek jednocześnie. Nieprawidłowe funkcjonowanie nerek dodatkowo...  
 • Nadczynność przytarczyc
  Na czym polega istota choroby?  Jest to choroba, w której dochodzi do wzmożonego wydzielania parathormonu przez przytarczyce. Nadczynność przytarczyc dzielimy na...  
 • Nefropatia zaporowa
  Nefropatia zaporowa to zmiany w budowie i funkcjonowaniu nerek. Zmiany te spowodowane są utrudnionym odpływem moczu wskutek całkowitej lub częściowej niedrożności układu...  
 • Nowotwór mózgu
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory mózgu mogą wywodzić się z różnych tkanek tego narządu. Rodzaj nowotworu i jego umiejscowienie bywają różne w zależności od wieku...  
 • Obrzęki ciążowe
  Jaka jest istota choroby? W ciąży wskutek zwiększonej przepuszczalności naczyń włosowatych białko w moczu jest obecne w większym stężeniu niż w moczu nieciężarnych (...  
 • Ostre kłębkowe zapalenie nerek
  Kłębuszkowe zapalenie nerek to choroba o podłożu immunologicznym. Nazywa się ją chorobą „kompleksów immunologicznych”. Kompleksy antygen-przeciwciało, które odkładają...  
 • Przetrwały przewód tętniczy (Botalla) (PDA)
  Przetrwały przewód tętniczy to pozostałe z życia płodowego połączenie pomiędzy łukiem aorty i tętnicą płucną. Jest to niesinicza (bez sinicy centralnej) wada serca. W...  
 • Rak nadnerczy
  Rak nadnercza to rzadko występujący nowotwór złośliwy, który wywodzi się z kory nadnerczy. W chorobie dochodzi do nadmiernego wydzielania androgenów i kortyzolu. Rak ten...  
 • Rak nerki
  Jest to nowotwór złośliwy, który rozwija się dosyć wolno. Przyczyny raka nerki nie są dokładnie znane. Uważa się, że chorobie sprzyja wpływ drażniących i...  
 • Stan padaczkowy
  Na czym polega istota choroby? Ze stanem padaczkowym mamy do czynienia, gdy napad padaczkowy trwa nieprzerwanie ponad 30 minut lub występuje seria napadów, pomiędzy którymi...  
 • Twardzina
  Jest to przewlekła choroba tkanki łącznej. Ma ona przebieg powolny i postępujący. Choroba polega na uogólnionym lub ograniczonym stwardnieniu skóry i tkanek. W postaci...  
 • Wtórne nadciśnienie tętnicze
  Jaka jest istota choroby? Wtórne nadciśnienie tętnicze, w odróżnieniu od pierwotnego, jest wywołane przez konkretną, dającą się ustalić przyczynę. Najczęściej jest...  
 • Zaburzenia rytmu serca
  Jaka jest istota choroby? Istotą podziału zaburzeń rytmu jest to, skąd one pochodzą. Mniej obawiamy się zaburzeń przedsionkowych. Należą tu: pobudzenia dodatkowe...  
 • Zatrucie ołowiem
  Zatrucie jednym z najbardziej toksycznych metali ciężkich dla organizmu ludzkiego. Ołów znajduje się w wodzie, glebie, farbach - praktyczne ołów jest wszędzie. Emisje oraz...  
 • Zespół Conna
  Choroba zwana jest hyperaldosteronizmem pierwotnym. Jest to zespół objawów, które powstają w wyniku wzmożonej produkcji aldosteronu w nadnerczach. Aldosteron najczęściej...  
 • Zespół hemolityczno-mocznicowy
  Zespół hemolityczno-mocznicowy zwykle występuje u niemowląt i dzieci do 6. roku życia. Może wystąpić również u osób dorosłych. Zespół...  
 • Zespoły naczyniowe mózgu
  Jaka jest istota choroby? Choroby te spowodowane są zbyt małym dopływem krwi lub krwotokiem do mózgu. Przyczyną najczęściej bywa miażdżyca i nadciśnienie tętnicze....