Mrużenie oczu

 • Jaskra wrodzona
  Przyczyną jaskry wrodzonej jest uniemożliwienie prawidłowego odpływu cieczy wodnej gałki ocznej. Z tego wynika wzrost ciśnienia śródocznego. Jeśli stan ten trwa przez...  
 • Krótkowzroczność
  Krótkowzroczność polega na tym, że promienie świetlne w nieakomodującym oku ogniskowane są przed siatkówką w wyniku czego, powstaje obraz nieostry. W przypadku...  
 • Ślepota
  Na czym polega istota choroby? Schorzenie polega na całkowitej utracie wzroku. Osoby dotknięte ślepotą mają poważne problemy z poruszaniem się i wykonywaniem...  
 • Tiki
  Na czym polega istota choroby? Tiki to występowanie różnego rodzaju tików – niepoddających się działaniu woli, nagłych, szybkich i nierytmicznych stereotypowych...  
 • Zaburzenia refrakcji i akomodacji
  Na czym polega istota choroby? Akomodacja jest procesem dostosowywania się oka do obserwacji obiektów znajdujących się w różnych odległościach, polegającym na zmianie...  
 • Zaburzenia widzenia
  Na czym polega istota choroby? Schorzenie polega na częściowej utracie wzroku. Osoby dotknięte ślepotą mają poważne problemy z poruszaniem się i wykonywaniem codziennych...