Mroczki przed oczami

 • Hipotonia
  Hipotonia inaczej niedociśnienie tętnicze - obniżenie się ciśnienia tętniczego poniżej 100-110 mmHg ciśnienia skurczowego i poniżej 60 mmHg ciśnienia rozkurczowego. Badania...  
 • Inne choroby tęczówki i ciała rzęskowego, np. rubeoza tęczówki
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną rubeozy tęczówki jest wydzielanie przez niedotlenioną siatkówkę substancji powodujących wzrost naczyń krwionośnych (np.VEGF)....  
 • Inne zaburzenia naczyniówki, np. retinopatia słoneczna
  Jaka jest istota choroby? Naczyniówka i siatkówka mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem działania promieni słonecznych. Najczęściej dzieje się to w czasie obserwowania...  
 • Migrena
  Jaka jest istota choroby? Migrena jest chorobą, w której dochodzi do nieprawidłowego kurczenia się i rozszerzania naczyń krwionośnych mózgu. Powoduje to nawracające...  
 • Niedokrwistość
  Niedokrwistość to stan chorobowy, w którym hematokryt, hemoglobina i erytrocyty mają wartości niższe niż norma przyjęta dla danego wieku. Wyróżnia się następujące normy:...  
 • Ślepota
  Na czym polega istota choroby? Schorzenie polega na całkowitej utracie wzroku. Osoby dotknięte ślepotą mają poważne problemy z poruszaniem się i wykonywaniem...  
 • Stwardnienie rozsiane
  Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenie to uszkadza osłonkę mielinową włókien nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uważa się, że SM to choroba...  
 • Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w innych chorobach
  Jaka jest istota choroby? Naczyniówka i siatkówka są sąsiadującymi ze sobą warstwami gałki ocznej. Obie struktury mogą ulec zapaleniu w przebiegu kiły, gruźlicy,...  
 • Zaburzenia siatkówki w przebiegu innych chorób, np. retinopatia cukrzycowa
  Jaka jest istota choroby? Choroba spowodowana jest zbyt wysokim stężeniem glukozy we krwi, co ma miejsce w cukrzycy. Wskutek szeregu procesów chemicznych dochodzi do uszkodzenia...  
 • Zaburzenia widzenia
  Na czym polega istota choroby? Schorzenie polega na częściowej utracie wzroku. Osoby dotknięte ślepotą mają poważne problemy z poruszaniem się i wykonywaniem codziennych...  
 • Zapalenie naczyniówki i siatkówki
  Na czym polega istota choroby? Naczyniówka i siatkówka są sąsiadującymi ze sobą warstwami gałki ocznej. Siatkówka zawiera struktury wrażliwe na światło i ma kluczowe...  
 • Zespół Devica oraz zespół Hursta
  Jaka jest istota choroby? Do tej kategorii zalicza się m.in. ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu oraz zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych. Rozwój tych...