POLECAMY

Lęk

 • Amnezja dysocjacyjna
  Jaka jest istota choroby? Utrata pamięci dotyczy zwykle ważnych, bieżących, urazowych wydarzeń. Zazwyczaj jest częściowa i wybiórcza, dotyczyć może wydarzeń urazowych jak...  
 • Andropauza
  Andropauza to czas męskiego przekwitania. Jest to okres, w którym dochodzi do zmian hormonalnych w organizmie mężczyzny. W przeciwieństwie do kobiet w tym okresie u mężczyzn...  
 • Depresja
  Na czym polega istota choroby? Depresja łączy w sobie kilka różnych dolegliwości. Jest to bez wątpliwości stan znacznie gorszego niż normalne samopoczucia. Stan ten...  
 • Depresja poporodowa
  Jaka jest istota choroby? Stany obniżonego nastroju po porodzie, do rozwoju których przyczyniać się mogą trudności natury psychologicznej (konieczność odnalezienia się w...  
 • Dusznica bolesna
  Dusznica bolesna to choroba, w której do serca nie dociera potrzebna ilość tlenu i substancji odżywczych. Naczynia wieńcowe zaopatrują miesień sercowy w tlen. Jeżeli nastąpi...  
 • Fobie społeczne
  Jaka jest istota choroby? Zaczyna się zwykle w okresie adolescencji, objawy nasilają się z wiekiem utrudniając codzienne funkcjonowanie. Obawy przed kontaktami z ludźmi,...  
 • Homocystynuria
  Jaka jest istota choroby? Blok metaboliczny spowodowany niedoborem enzymu biorącego udział w metabolizmie metioniny. Wskutek tego w organizmie chorego gromadzi się w nadmiarze...  
 • Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub chorobą
  Jaka jest istota choroby? Do tej kategorii należą różne stany wywołane przez chorobę, uszkodzenie, dysfunkcję mózgu lub somatyczną chorobę układową. Występują one...  
 • Lęk przed separacją w dzieciństwie
  Jaka jest istota choroby? Nadmierny, zogniskowany lęk przed oddzieleniem od osób, do których dziecko jest przywiązane (zwykle rodzicami). Patologiczny lęk separacyjny...  
 • Majaczenie
  Jaka jest istota choroby? Zespół ten charakteryzuje się równoległym występowaniem zaburzeń świadomości i uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, aktywności...  
 • Mieszane zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia osobowości zaczynają się w dzieciństwie lub adolescencji i utrzymują w okresie dorosłości. Nieprawidłowości i zaburzenia osobowości...  
 • Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia, w których współistnieją objawy trwałych zachowań agresywnych, dyssocjalnych i opozycyjnych oraz wyraźnych objawów depresji, lęku i...  
 • Mutyzm wybiórczy
  Jaka jest istota choroby? Zdeterminowana emocjonalnie wybiórczość mówienia, dziecko mówi w pewnych sytuacjach, lecz w innych milczy (np. rozmawia z bliskimi w domu, a milczy w...  
 • Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
  Jaka jest istota choroby? Nawracające, krótkotrwające epizody depresji. Do diagnozy tego typu zaburzeń konieczne jest ich występowanie prawie każdego miesiąca przez okres...  
 • Nieokreślona psychoza nieorganiczna
  Jaka jest istota choroby? Bliżej nie określona psychoza. Bez organicznego podłoża objawów. Niespecyficzne objawy psychotyczne. Szczegóły diagnostyki Diagnostyka...  
 • Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w ostateczności do opisu zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych, gdy brakuje informacji wystarczających do rozpoznania i...  
 • Niespecyficzne zaburzenie nastroju
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku zaburzeń nastroju, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych żadnego z innych wyróżnionych zaburzeń....  
 • Obrzęk płuc
  Obrzęk płuc to stan, w którym dochodzi do przesiąkania znacznej ilości płynu osoczowego z naczyń do dróg oddechowych. Przyczyną obrzęku płuc jest wzrost...  
 • Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
  Jaka jest istota choroby? Ostry początek, rozwinięcie objawów w ciągu 2 tygodni lub szybciej. Urojenia i omamy o zmieniającej się treści i nasileniu. Objawy mogą wystąpić...  
 • Ostre zapalenie śródpiersia
  Jest to stan zapalny w śródpiersiu, który jest następstwem pęknięcia przełyku w wyniku urazu lub przeprowadzonego badania endoskopowego. Ostre zapalenie śródpiersia może...  
 • Paraneoplastyczna neuromiopatia, miopatia i limbiczna encefalopatia,
  Jaka jest istota choroby? Mózg, rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie mogą być uszkodzone w przebiegu chorób nowotworowych. Nie musi odbywać się to w sposób bezpośredni, przez...  
 • Pochwica
  Jest to mimowolny skurcz mięśni pochwy. Skurcz mięśni pochwy może nastapić podczas prób odbycia stosunku płciowego lub badania ginekologicznego. Przyczyny pochwicy...  
 • Psychologiczne i behawioralne czynniki związane z zaburzeniami lub chorobami
  Jaka jest istota choroby? Czynniki psychologiczne i behawioralne odgrywające znaczenie w etiologii chorób somatycznych z innych rozdziałów ICD-10, które ze względu na łagodny...  
 • Śpiączka hipoglikemiczna
  Jaka jest istota choroby? U chorych na cukrzycę śpiączka hipoglikemiczna może pojawić się po przyjęciu zbyt dużej dawki insuliny, ominięciu posiłku lub zbyt dużym...  
 • Trwałe zmiany osobowości
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych będące następstwem przeżycia silnego stresu przewlekłego lub o rozmiarach katastrofy oraz...  
 • Zaburzenia adaptacyjne
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia pojawiają się zwykle w ciągu jednego miesiąca od stresujących wydarzeń lub zmian życiowych. Utrzymują się do sześciu miesięcy. Chorzy...  
 • Zaburzenia depresyjne nawracające
  Jaka jest istota choroby? Powtarzające się epizody depresji oddzielone zwykle okresami remisji lub, u niektórych chorych, subdepresji, wyzwalane zwykle przez różnego rodzaju...  
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  Na czym polega istota choroby? Istota zaburzeń polega na częściowej lub całkowitej utracie kontroli nad obszarami normalnie zintegrowanymi: kontrolą ruchów ciała,...  
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  Jest to zaburzenie z grupy zaburzeń lękowych.  Polega ono na tym, że u chorego występują natrętne (obsesyjne) myśli i zachowania kompulsywne czyli przymusowe. Chory zdaje...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem kokainy
  Na czym polega istota choroby? Dla uzależnienia od kokainy typowe jest zażywanie jej kilkudniowymi ciągami, po zaprzestaniu pojawia się zespół abstynencyjny z głodem...