Krwawienie

 • Aborcja
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej wykonywane przez instrumentalne wyłyżeczkowanie jamy macicy. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Przerwanie ciąży może...  
 • Choroba kesonowa
  Jest to zespół objawów występujący u osób, które zostały wystawione na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie otoczenia. Choroba ta jest coraz częstsza z powodu...  
 • Choroba krwotoczna noworodków
  Choroba krwotoczna noworodków jest nabytą osoczową skazą krwotoczną. Choroba dotyczy noworodków z bardziej nasilonym niedoborem czynników krzepnięcia (czynnik II, VII, IX i...  
 • Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? Niedobór witaminy K wiąże się z upośledzeniem syntezy części czynników krzepnięcia krwi – II, VII, IX i X. U większości noworodków objawy są...  
 • Choroba Takayasu, Zespół Takayasu
  Choroba Takayasu to przewlekłe zapalenie dużych tętnic, które odchodzą od łuku aorty. Rzadziej zdarza się, że występuje zapalenie dużych tętnic odchodzących od aorty...  
 • Choroba von willebranda
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną jest niedobór czynnika vWF, który bierze udział w procesie krzepnięcia krwi. W wyniku mutacji genu, kodującego to białko, dochodzi do...  
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy to choroba przewlekła. W schorzeniu tym wrzody mogą być obecne w dwunastnicy i żołądku. Ich obecność wywołuje charakterystyczne...  
 • Ciąża pozamaciczna
  Na czym polega istota choroby? Istotą choroby jest nieprawidłowe umiejscowienie ciąży poza jamą macicy. Normalnie schemat zapłodnienia przebiega następująco: podczas...  
 • Ciąża przenoszona
  Na czym polega istota choroby? Jest to ciąża trwająca przynajmniej 42 pełne tygodnie, z reguły po upływie tego terminu następuje stopniowe zmniejszenia ilości płynu...  
 • Czerniak złośliwy
  Nowotwor złośliwy, który rozwija się w wyniku przemiany melanocytów. Melanocyty znajdują się w skórze, nabłonku śluzowym oraz siatkówce oka. We wszystkich tych miejscach...  
 • Czerwienica prawdziwa
  Choroba spowodowana wzrostem liczby czerwonych krwinek oraz wyższym stężeniem hemoglobiny. Powoduje zwiększenie lepkości krwi, przez to dochodzi do przekrwienia narządów....  
 • Hemofilia
  Hemofilia to choroba genetyczna. Polega ona na zaburzeniach krzepliwości krwi i znacznej skłonności do krwawień. Przyczyną hemofilii jest brak lub uszkodzenie funkcji substancji,...  
 • Hemofilia A
  Jaka jest istota choroby? Wynikiem mutacji genu kodującego czynnik VIII może być zahamowanie lub zmniejszenie jego wytwarzania, albo też wytwarzanie nieprawidłowej jego...  
 • Hemofilia B
  Jaka jest istota choroby? Hemofilia B jest skutkiem mutacji genu kodującego IX czynnik krzepnięcia, zlokalizowanego na chromosomie X. W związku z tym chorują mężczyźni, a...  
 • Hemoroidy
  Hemoroidy są to żylakowate rozszerzenia splotu odbytniczego. Hemoroidy przedstawiają się jako guzki ułożone dookoła otworu odbytowego. Naczynia krwionośne nie wytrzymują...  
 • Hemoroidy (żylaki odbytu, guzki krwawnicze odbytu)
  Jaka jest istota choroby? Żylaki odbytu znajdują się na ok. 3-4 cm powyżej odbytu w jego kanale. Jako uwypuklenia błony śluzowej, pod którą się znajdują...  
 • Inne choroby odbytu i odbytnicy
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje polipy odbytu i odbytnicy, wypadnięcie odbytu i odbytnicy, zwężenie odbytu i odbytnicy, krwawienie z odbytu i odbytnicy, wrzód odbytu...  
 • Inne choroby układu pokarmowego
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje wymioty krwawe, stolce smołowate, krwotok żołądkowo-jelitowy, Jednostki te różnią się etiologią, obrazem klinicznym,...  
 • Inne krwotoki u noworodka
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszymi przyczynami krwotoków są zaburzenia krzepnięcia, urazy okołoporodowe oraz zakażenia (posocznica z DIC) Do grupy innych krwotoków u...  
 • Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia hematologiczne wynikają z niedojrzałości noworodka, niedoboru erytropoetyny, niedoborów żelaza i kwasu foliowego, reakcji immunologicznych,...  
 • Inne urazy porodowe
  Jaka jest istota choroby? Główną przyczyną urazu jest ucisk na narząd podczas przedłużającego się porodu siłami . Do czynników sprzyjających należą między innymi...  
 • Kosmówczak
  Jaka jest istota choroby? Jest nowotwór cechujący się guzowatą budową z duża martwicą komórek wewnątrz. Nacieka mięsień macicy i szybko daje przerzuty do pochwy, płuc,...  
 • Krwawienia na początku ciąży
  Jaka jest istota choroby? W pierwszej połowie ciąży najczęstszymi przyczynami krwawienia z narządu rodnego są: poronienie, zaśniad groniasty, nabłoniak kosmówkowy, ciąża...  
 • Krwawienia w ciąży
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej są to krwawienia spowodowane zaburzeniami w układzie krzepnięcia kobiety ciężarnej takimi jak afibrynogenemia, hipofibrynogenemia,...  
 • Krwawienie kontaktowe
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną krwawień kontaktowych mogą być: polipy szyjki macicy, obecność nabłonka gruczołowego w obrębie pochwowej części szyjki, uraz pochwy...  
 • Krwawienie przedporodowe
  Na czym polega istota choroby? Krwawienie przedporodowe jest symptomem rozwoju innych chorób.  Jeżeli jest obfite może zagrażać życiu i zdrowiu zarówno matki, jak i...  
 • Krwawienie przy porodzie
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia typu afibrynogenemia, hipofibrynogenemia, rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe i hiperfibrynoliza mogą po raz pierwszy ujawnić się w...  
 • Krwotok okołoporodowy
  Jaka jest istota choroby? Brak wydalenia popłodu może wynikać z uwięźnięcia oddzielonego łożyska w jamie macicy, nieoddzielenia się łożyska w części lub całości,...  
 • Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
  Jaka jest istota choroby? Do głównych przyczyn krwotoku prawdziwego zaliczamy zaburzenia krzepnięcia krwi, zapalenie płuc oraz uraz okołoporodowy. Drugi rodzaj krwotoku jest...  
 • Krwotok z pępka u noworodka
  Jaka jest istota choroby? Krwawienie z pępka zazwyczaj powstaje w miejscu odpadnięcia pępowiny. Może być powodowane zaburzeniami krzepnięcia lub procesem zapalnym pępka....