Kołatanie serca

 • Andropauza
  Andropauza to czas męskiego przekwitania. Jest to okres, w którym dochodzi do zmian hormonalnych w organizmie mężczyzny. W przeciwieństwie do kobiet w tym okresie u mężczyzn...  
 • Choroba papuzia
  Jest to infekcja bakteryjna wywołana przez Chlamydia psittaci. Bakteria ta jest pasożytem komórkowym. Zarazki choroby pasożytują w komórkach papug i kanarków. Chlamydie na...  
 • Częstoskurcz napadowy
  Jaka jest istota choroby? Częstoskurcze nadkomorowe występują najczęściej w zdrowym sercu, mogą towarzyszyć ostrym chorobom np. infekcjom, nerwicy oraz używkom. Arytmie...  
 • Depresja
  Na czym polega istota choroby? Depresja łączy w sobie kilka różnych dolegliwości. Jest to bez wątpliwości stan znacznie gorszego niż normalne samopoczucia. Stan ten...  
 • Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
  Jaka jest istota choroby? W przebiegu gorączki reumatycznej może dochodzić do uszkodzenia serca polegającego na zapaleniu jego różnych struktur: wsierdzia, osierdzia mięśnia...  
 • Hiperkaliemia
  Jaka jest istota choroby? Nadmierne stężenie potasu powoduje zaburzenia powstawania i rozchodzenia się bodźców w komórkach. Przyczyny hiperkaliemii obejmują nadmierną podaż...  
 • Kardiomiopatie o znanej przyczynie
  Jaka jest istota choroby? Do kardiomiopatii dochodzi w wyniku chorób serca, takich jak zaburzenia rytmu czy zapalenie mięśnia serca. W tych przypadkach zmiany bywają...  
 • Kardiomiopatie pierwotne
  Jaka jest istota choroby? W odróżnieniu od postaci wtórnych, w pierwotnych kardiomiopatiach serce jest jedynym lub głównym zmienionym chorobowo narządem. Przyczyn wiodących...  
 • Klaustrofobia
  Choroba która objawia się strachem przed przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach. Może ona towarzyszyć schorzeniom neurotycznym lub występować jako odrębna jednostka...  
 • Krwiak opłucnej
  Krwiak opłucnej to obecność krwi w jamie opłucnej, a hematokryt płynu opłucnowego jest równy lub większy 50% hematokrytu krwi obwodowej. Najczęstszą przyczyną powstawania...  
 • Migotanie i trzepotanie przedsionków
  Na czym polega istota choroby? W migotaniu przedsionków szybkie skurcze przedsionków (350-700/min) odbywają się w sposób nieskoordynowany ze skurczami komór. W trzepotaniu...  
 • Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca
  Na czym polega istota choroby? Długotrwałe nadciśnienie tętnicze obciąża serce. Pompując krew musi ono pokonać większy opór stawiany przez obkurczone naczynia...  
 • Neurodystonia
  Mięśnie szkieletowe u człowieka są w stanie stałego napięcia tzw. tonus. To pozwala na utrzymanie właściwej postawy ciała, mimiki twarzy. Naczynia krwionośne jeśli są w...  
 • Niereumatyczne wady zastawki aortalnej
  Jaka jest istota choroby? Może dojść do zwężenia zastawki (najczęściej wskutek jej wapnienia pojawiającego się z wiekiem), jej niedomykalności lub obu jednocześnie....  
 • Niereumatyczne wady zastawki dwudzielnej
  Jaka jest istota choroby? Do zaburzeń czynności zastawki mitralnej należy zwężenie zastawki, jej niedomykalność lub oba jednocześnie a także wypadanie płatków (prolaps)....  
 • Ostre zapalenie mięśnia sercowego
  Jaka jest istota choroby? Proces zapalny, wywołany zakażeniem lub nieprawidłową reakcją organizmu na obce substancje, toczy się w obrębie mięśnia serca, prowadząc do jego...  
 • Porfiria
  Choroba polega na zaburzeniach przemiany materii, podczas której w szpiku kostnym i wątrobie nie dochodzi do wytwarzania pewnej substancji (hem). Substancja ta jest istotna dla...  
 • Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia
  Jaka jest istota choroby? Zespół po kardiotomii oznacza zapalenie osierdzia, najczęściej z przesiękiem, czyli gromadzeniem się płynu w worku osierdziowym. Płyn ten...  
 • Przewlekłe i zaciskające zapalenie osierdzia, chyloperikardium, tamponada serca
  Jaka jest istota choroby? Zaciskające zapalenie osierdzia polega na pogrubieniu i zesztywnieniu worka osierdziowego, który staje się za ciasny dla serca. Tamponada serca to...  
 • Rzekoma niedoczynność przytarczyc
  Na czym polega istota choroby? Zespół Mc Cune’a-Albrighta jest rzadką chorobą genetyczną. Objawia się ona przedwczesnym dojrzewaniem, zaburzeniami hormonalnymi...  
 • Wady zastawki aortalnej spowodowane gorączką reumatyczną
  Jaka jest istota choroby? Uszkodzenie zastawki aortalnej w przebiegu choroby reumatycznej serca często towarzyszy wadzie zastawki mitralnej. Dochodzi do zwężenia zastawki,...  
 • Wady zastawki dwudzielnej spowodowane gorączką reumatyczną
  Na czym polega istota choroby? Gorączka reumatyczna może powodować trwałe uszkodzenie zastawki mitralnej, pojawiające się po ok. 20 latach od jej przebycia. W wyniku...  
 • Wole guzkowe nietoksyczne
  Jaka jest istota choroby? Zmiany ogniskowe w strukturze tarczycy są najczęściej spowodowane rozrostem, ale także zwłóknieniem lub zwyrodnieniem. Na rozwój wola wpływa wiele...  
 • Zaburzenia rytmu serca
  Jaka jest istota choroby? Istotą podziału zaburzeń rytmu jest to, skąd one pochodzą. Mniej obawiamy się zaburzeń przedsionkowych. Należą tu: pobudzenia dodatkowe...  
 • Zakrzepica żylna
  Jaka jest istota choroby? Zakrzepica żył wątrobowych lub żyły głównej dolnej, czyli tzw. zespół Budda i Chiariego, uniemożliwia odpływ krwi z wątroby, przez co prowadzi...  
 • Zakrzepowe zapalenie żył głębokich
  W chorobie tej dochodzi do powstania zakrzepu w żyłach głębokich, głównie kończyn dolnych. Skrzepy powodują zmniejszenie lub przerwanie przepływu krwi w naczyniach...  
 • Zapalenie mięśnia serca w przebiegu innych chorób
  Jaka jest istota choroby? Zwykle dochodzi do nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego, który niszczy mięsień serca. Pojawiają się w nim nacieki z komórek obronnych...  
 • Zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, wsierdzia, zastawek na tle gorączki reumatycznej
  Jaka jest istota choroby? Gorączka reumatyczna zwykle trwa krótko, ale może też prowadzić do przewlekłych chorób serca. Należą do nich zapalenie mięśnia sercowego,...  
 • Zapalenie wsierdzia
  Wsierdzie to wewnętrzna błona wyścielająca jamy serca. Zapalenie wsierdzia to proces zapalny toczący się we wsierdziu. Najbardziej groźne są zmiany w zastawkach, które...  
 • Zespół Eisenmengera (PVD)
  Jest to naczyniowa choroba płuc, która rozwija się wtórnie do wrodzonych wad serca. Choroba stale postępuje i prowadzi do nadciśnienia płucnego, które jest nieodwracalne. W...