POLECAMY

Infekcje

 • Ataksja teleangiektazja
  Zespół Louis Bar to bardzo rzadka choroba, która pojawia się w wieku dziecięcym. Choroba jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny (żeby wystąpiła choroba dziecko musi...  
 • Brodawki wirusowe
  Jaka jest istota choroby? Wirus brodawczaka ludzkiego obejmuje kilkaset gatunków. Występuje on powszechnie u ludzi. Zmiany skórne mogą mieć cechy infekcji oportunistycznej (jak...  
 • Choroba Whipple'a
  Jest to infekcja bakteryjna. W kosmkach błony śluzowej jelita cienkiego osiedlają się makrofagi. Są to duże komórki żerne, które pochłaniają drobnoustroje oraz płyny....  
 • Choroba wywołana przez hiv, której skutkiem są nowotwory złośliwe
  Jaka jest istota choroby? Komórki układu odpornościowego chronią nie tylko przed drobnoustrojami z zewnątrz ale także przed nowotworowo zmienionymi komórkami własnego...  
 • Choroby języka
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje zapalenie języka, język geograficzny, zapalenie języka pośrodkowe romboidalne, przerost brodawek języka, zanik brodawek języka,...  
 • Choroby naczyń chłonnych
  Jaka jest istota choroby? Zapalenie naczyń chłonnych jest wywołane zwykle zakażeniem bakteryjnym i występuje dość często w następstwie przerwania ciągłości skóry lub...  
 • Ciężki złożony niedobór odporności (scid)
  Jaka jest istota choroby? Zespół SCID jest chorobą dziedziczną, w której dochodzi do nieprawidłowości w różnicowaniu się tymocytów oraz niedoboru limfocytów T i NK....  
 • Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
  Odpływ pęcherzowo-moczowy polega na tym, że mocz z pęcherza moczowego cofa się do moczowodów i układu kielichowo-miedniczkowego nerki. Przy cofaniu się moczu do moczowodu...  
 • Pląsawica Sydenhama
  Jaka jest istota choroby? Pląsawica reumatyczna jest jedną z postaci choroby reumatycznej. Jej objawy są skutkiem uszkodzenia niektórych części mózgu. Pojawia się po 3...  
 • Poronienie nawykowe
  Jaka jest istota choroby? Powodów nawracających poronień może być wiele – są to m. in. wady genetyczne (u jednego z rodziców), zaburzenia anatomiczne – np....  
 • Pospolity zmienny niedobór odporności (cvid)
  Jaka jest istota choroby? Choroba należy do pierwotnych niedoborów odporności i uważa się, że ma podłoże genetyczne. Skutkiem istnienia choroby jest niedostateczne produkcja...  
 • Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
  Jaka jest istota choroby? Zakażenie najczęściej wywołują wirusy HBV i HCV. Wirus prowadzi do powolnego narastania zmian chorobowych i przebudowy miąższu wątroby. U wielu...  
 • Stan po splenektomii
  Jaka jest istota choroby? Śledziona ma znaczenie dla organizmu jako narząd immunologiczny, tzn. produkujący komórki odpornościowe oraz eliminacyjny, tzn. niszczący zużyte lub...  
 • Uchyłek cewki moczowej
  Jaka jest istota choroby? Uchyłek cewki moczowej jest to poszerzenie i uwypuklenie powstałe w obrębie cewki. Bezobjawowe uchyłki występują u kilku procent kobiet w populacji....  
 • Wierzchniactwo
  Wierzchniactwo to wrodzona wada cewki moczowej. Schorzenie polega na tym, że niewłaściwe jest położenie cewki moczowej. U chłopców część gąbczasta cewki moczowej jest...  
 • Zakażenie wirusem hiv a inne choroby zakaźne i pasożytniczne
  Jaka jest istota choroby? Upośledznie odporności stwarza okazję dla rozwoju licznych patogenów oportunistycznych. Niektóre z nich są na tyle charakterystyczne dla AIDS (utraty...  
 • Zespół Di George’a
  Jaka jest istota choroby? Na skutek nieprawidłowości chromosomalnych w chorobie dochodzi do zaburzeń rozwoju grasicy i jej aplazji (i co za tym idzie, niedoboru odporności),...  
 • Zespół nabytego niedoboru odporności
  Jaka jest istota choroby? Rozpoznanie AIDS wiąże się z wystąpieniem chorób znacznikowych, charakterystycznych dla tej choroby. Lista tych schorzeń jest długa, do...  
 • Zwłóknienie płuc
  Zwłóknienie płuc to zwiększenie się ilości tkanki łącznej płuc. Proces ten zachodzi w tkance śródmiąższowej. Nadmiar tkanki łącznej utrudnia wymianę gazową między...