Guz

 • Chłoniak burkitta
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak Burkitta jest spowodowany zakażeniem wirusem Epsteina i Barr (EBV). Występuje w dwóch postaciach: endemicznej oraz sporadycznej. Jakie...  
 • Choroby gruczołu Bartholina
  Na czym polega istota choroby? Gruczoły przedsionkowe większe (Bartholina) znajdują się w tylnej części przedsionka pochwy. Podstawą leczenia jest chirurgiczne...  
 • Czerniak
  Na czym polega istota choroby? Czerniak to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek produkujących barwnik. Dotyczy on skóry, błon śluzowych odbytnicy, jelit, jamy...  
 • Eozynofilia
  Jaka jest istota choroby? Zwiększenie liczby eozynofilów ma miejsce w różnych chorobach. Najczęściej obserwuje się je w chorobach alergicznych (astma, atopowe zapalenie...  
 • Fakomatozy
  Jaka jest istota choroby? Fakomatozy powstają zazwyczaj około 3, 4 tygodnia życia płodowego i są wynikiem mutacji jedno genowych. Do fakomatoz należą między innymi zespoły...  
 • Guzek autonomiczny pojedynczy tarczycy
  Guzek autonomiczny pojedynczy tarczycy to guzek, który zazwyczaj prowadzi do nadczynności tarczycy. W prawidłowych warunkach wydzielanie hormonów tarczycy odbywa się pod...  
 • Inne choroby gardła i krtani
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje ropień pozagardłowy i okołogardłowy, zapalenie tkanki gardła rozlane, ropień części nosowej gardła, torbiel gardła, obrzęk...  
 • Inne choroby wątroby
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekłe przekrwienie bierne wątroby, centralna krwotoczna martwica wątroby, zawał wątroby, plamica wątroby, choroba wątroby z...  
 • Inne niezłośliwe nowotwory
  Nerwiak osłonki Schwanna jest najczęściej pojedynczym guzem. Pozostaje w łączności z nerwem i posiada własną torebkę. Najczęściej umiejscawiają się w okolicy głowy i...  
 • Inne zapalenia krtani
  Grupa ta obejmuje takie choroby jak porażenie strun głosowych i krtani, polip struny głosowej lub krtani, guzki strun głosowych, ropień strun głosowych lub krtani, zapalenie...  
 • Kępki żółte
  Kępki żółte to guzkowate wykwity skórne w kolorze od żółtego do brązowego. Kępki mogą mieć różną lokalizację. Pojawiają się na powiekach oczu, łokciach, kolanach,...  
 • Krwiak podokostnowy
  Krwiak podokostnowy to wylew krwi pod część podokostnową kości czaszki. Krwiak występuje na skutek uszkodzenia naczyń krwionośnych przy przesunięciu okostnej w stosunku do...  
 • Łagodna dysplazja sutka
  Na czym polega istota choroby? Istotą łagodnej dysplazji sutka jest przebudowa miąższu gruczołu, do której dochodzi głównie na skutek zachwiania równowagi hormonalnej...  
 • Łagodne nowotwory jąder
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory jąder dzieli się na germinalne, ze sznurów płciowych i podścieliska oraz mieszane. Z nowotworów terminalnych jedynie potworniak dojrzały...  
 • Łagodne nowotwory kości i stawów
  Jaka jest istota choroby? Spośród nowotworów łagodnych najczęściej spotyka się kostniaki, kostniaka kostninowego, kostniaka zarodkowego, kostniakochrzęstniaki i różnego...  
 • Łagodne nowotwory skóry
  Jaka jest istota choroby? Zalicza się tutaj brodawczaka naskórkowego, który należy do najczęstszych zmian skórnych. Jest to zmiana uszypułowana, umiejscowiona głównie na...  
 • Łagodne nowotwory ślinianek
  Jaka jest istota choroby? Ryzyko wystąpienia nowotworów tej okolicy wzrasta u osób napromienianych na okolice głowy i szyi oraz u palaczy papierosów. Rodzaje łagodnych...  
 • Łagodne nowotwory sutka
  Jaka jest istota choroby? Przyczyny: uważa się, że zaburzenia hormonalne prowadzące do nadmiernej stymulacji gruczołu estrogenami, niedomogi ciałka żółtego,...  
 • Maduromykoza (stopa madurska)
  Na czym polega istota choroby? Maduromykoza to choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej wywołana grzybami prawdziwymi (np. Madurella mycetomatis, Madurella grisea) lub...  
 • Mastopatia
  Choroba określana jest również jako gruczolistość sutka lub włóknistotorbielkowate zwyrodnienie sutka. Polega ona na tym, że dochodzi do rozrostu tkanki łącznej i nadmiernie...  
 • Mięsak
  Jaka jest istota choroby? W zależności od takenek z jakich wywodzi się nowotwór wyróżnia się tłuszczakomięsaki, włokniakomięsaki, mięśniakomięsaki prążkowano i...  
 • Mięsak kaposi'ego
  Podział ze względu na rodzaj obrazu klinicznego: Klasyczna postać mięsaka Kaposiego Afrykańska postać mięsaka Kaposiego Postać mięsaka Kaposiego związana z...  
 • Mięsak limfatyczny
  Jaka jest istota choroby? Mięsak limfatyczny to złośliwy nowotwór tkanki limfatycznej, rozwijający się w węzłach chłonnych oraz w innych narządach np. w nosogardzieli,...  
 • Naczyniaki
  Jaka jest istota choroby? Naczyniaki, które pojawiają od urodzenia mogą rosnąć wraz z dzieckiem, by potem ulegać zmianom regresyjnym. Część utrzymuje się i wymaga...  
 • Niezłośliwe nowotwory gruczołów endokrynnych
  W przysadce najczęściej występują gruczolaki. Mogą być czynne hormonalnie wówczas dają różnorodne objawy nadczynności uzależnione od produkowanego hormonu. Mogą być...  
 • Niezłośliwy nowotwór jamy ustnej i gardła
  Jaka jest istota choroby? Brodawczak to łagodna nowotworowa zmiana. Brodawczak makroskopowo jest zmianą uszypułowaną. Zwykle występuje w przedniej części jamy ustnej. Rzadko...  
 • Niezłośliwy nowotwór oka
  Jaka jest istota choroby? Rzadkie schorzenie. Brodawczaki, zwykle liczne rozwijają się w obrębie spojówki powiekowej, wywołane są przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV....  
 • Nowotwór moczowodu
  Jaka jest istota choroby? Nowotwór złośliwy moczowodu wywodzi się z nabłonka przejściowego dróg moczowych. Ryzyko nowotworu jest większe u palaczy tytoniu oraz osób...  
 • Nowotwór oka
  Jaka jest istota choroby? Siatkówczak płodowy pojawia się w pierwszej dekadzie życia, u chorych ma charakter dziedziczny i u tych dzieci może wystąpić obustronnie....  
 • Nowotwór o nieznanym ognisku pierwotnym
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia stanowią 3 do nawet 10% wszystkich nowotworów złośliwych. Szczegóły diagnostyki Zasadnicze znaczenie...