Dysfagia

 • Ataksja teleangiektazja
  Zespół Louis Bar to bardzo rzadka choroba, która pojawia się w wieku dziecięcym. Choroba jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny (żeby wystąpiła choroba dziecko musi...  
 • Atrezja przełyku
  Jaka jest istota choroby? Wada ta polega na niedrożności przełyku. Występuje jako wada izolowana lub jako część zespołu VACTERL (wady kręgów, odbytnicy i odbytu, serca,...  
 • Chłoniak burkitta
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak Burkitta jest spowodowany zakażeniem wirusem Epsteina i Barr (EBV). Występuje w dwóch postaciach: endemicznej oraz sporadycznej. Jakie...  
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna
  Jaka jest istota choroby? Choroba zapalna przewodu pokarmowego (może dotyczyć każdego odcinka, od jamy ustnej po odbyt, najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita...  
 • Inne choroby gardła i krtani
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje ropień pozagardłowy i okołogardłowy, zapalenie tkanki gardła rozlane, ropień części nosowej gardła, torbiel gardła, obrzęk...  
 • Kurcz wpustu (Achalazja)
  Choroba polega na tym, że nie dochodzi do rozkurczu końcowego odcinka przełyku w odpowiedzi na akt połykania. Końcowy odcinek przełyku to zwieracz żołądkowo-przełykowy....  
 • Laryngomalacja
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest patologiczna wiotkość chrząstek górnej części krtani (powyżej strun głosowych). Jakie występują objawy?...  
 • Ostre zapalenie gardła
  Ostre zapalenie gardła bardzo często występuje u niemowląt i dzieci. Najwięcej zachorowań przypada na 4-7 rok życia. Schorzenie dotyczy również osób dorosłych. Ostre...  
 • Ostre zapalenie migdałków
  Jest to choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową. Migdałki to ochronna bariera ustroju przed drobnoustrojami, które mogą wnikać do organizmu przez jamę ustną. Funkcja...  
 • Podostre zapalenie tarczycy
  Podostre zapalenie tarczycy to choroba, na którą częściej zapadają kobiety. Choroba diagnozowana najczęściej jest u osób w wieku 40-50 lat. Przyczyną choroby...  
 • Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
  Jaka jest istota choroby? Nowotwór w stadium przedinwazyjnym inaczej in situ jest nowotworem, który dobrze rokuje bowiem usunięcie samej zmiany z odpowiednim marginesem, daje...  
 • Rozdwojenie rdzenia
  Jaka jest istota choroby? W wadzie tej rdzeń ulega rozdzieleniu na dwie odrębne części. Każda z nich ma własną oponę pajęczą, opona twarda może być natomiast wspólna...  
 • Rozlany skurcz przełyku
  U chorego występują silne skurcze warstwy mięśniowej przełyku. Skurcze mogą występować w tym samym czasie na wielu odcinkach przełyku. Choroba zwykle występuje po 40. roku...  
 • Tętniak
  Tętniak to odcinkowe (ograniczone) poszerzenie tętnicy, które powstało w wyniku osłabienia (uszkodzenia) jej ściany. Szczególnie niebezpieczne są tętniaki aorty w odcinku...  
 • Twardzina
  Jest to przewlekła choroba tkanki łącznej. Ma ona przebieg powolny i postępujący. Choroba polega na uogólnionym lub ograniczonym stwardnieniu skóry i tkanek. W postaci...  
 • Wady zgryzu
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje rozrost oraz niedorozwój szczęki bądź żuchwy, makrognatyzm, mikrognatyzm, asymetrię szczęk, nieprawidłowości stosunku łuków...  
 • Wole guzkowe nietoksyczne
  Jaka jest istota choroby? Zmiany ogniskowe w strukturze tarczycy są najczęściej spowodowane rozrostem, ale także zwłóknieniem lub zwyrodnieniem. Na rozwój wola wpływa wiele...  
 • Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
  Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej najczęściej wywołane jest przez wrzecionowce. Wrzecionowce są w składzie fizjologicznej flory bakteryjnej w jamie ustnej, ale posiadają...  
 • Zapalenie jamy ustnej
  Zapalenie jamy ustnej powstaje wówczas gdy dojdzie do zaburzenia odnowy komórek śluzówki lub oczyszczanie jamy ustnej przez ślinę jest upośledzone. Zapalenie jamy ustnej może...  
 • Zapalenie mięśniowo-skórne
  Choroba o nieznanej przyczynie, która toczy się z zapaleniem mięśni i skóry. W wielu przypadkach współistnieje z nowotworem. Najwięcej zachorowań przypada na okres 10-15 lat...  
 • Zapalenie nagłośni
  Zapalenie nagłośni to choroba krtani. Nagłośnia jest częścią krtani. Zamyka ona wejście do krtani. Jej funkcja polega na zapobieganiu zakrztuszeniu się podczas przyjmowania...  
 • Zapalenie wielokorzeniowe i wielonerwowe
  Zespół GBS to forma ostrego, wielokorzeniowego zapalenia. Niestety nie poznano dokładnej przyczyny schorzenia. Jednak uważa się, że do uszkodzenia nerwów dochodzi na skutek...  
 • Zatrucie arsenem
  Nieorganiczny związek arsenu to arszenik. Toksyczna dawka arszeniku, która nie daje człowiekowi żadnych szans przeżycia to 0,1-0,3 g. Arszenik uszkadza naczynia włosowate oraz...  
 • Zespół Di George’a
  Jaka jest istota choroby? Na skutek nieprawidłowości chromosomalnych w chorobie dochodzi do zaburzeń rozwoju grasicy i jej aplazji (i co za tym idzie, niedoboru odporności),...  
 • Zespół żyły głównej górnej
  Zespół objawów, który wynika z tego, że utrudniony jest odpływ krwi z żyły głównej górnej do przedsionka serca (prawego). Przyczyną choroby najczęściej jest rak płuca,...