Dorośli 40-60 lat

 • Rak nadnerczy
  Rak nadnercza to rzadko występujący nowotwór złośliwy, który wywodzi się z kory nadnerczy. W chorobie dochodzi do nadmiernego wydzielania androgenów i kortyzolu. Rak ten...  
 • Rak nerki
  Jest to nowotwór złośliwy, który rozwija się dosyć wolno. Przyczyny raka nerki nie są dokładnie znane. Uważa się, że chorobie sprzyja wpływ drażniących i...  
 • Rak pęcherza moczowego
  Nowotwór złośliwy, który zwykle wywodzi się z komórek nabłonka przejściowego dróg moczowych (nosi on nazwę urotelium). Mężczyźni chorują 4 razy...  
 • Rak pęcherzyka żółciowego
  Rak pęcherzyka żółciowego najczęściej obejmuje dno pęcherzyka żółciowego ale także trzon i szyjkę. W większości przypadków rak pęcherzyka żółciowego to...  
 • Rak przełyku
  Jest to nowotwór złośliwy przełyku, w którym rokowania zazwyczaj są złe. Wynika to z tego, że bardzo małe nowotwory zlokalizowane w przełyku zwykle nie powodują żadnych...  
 • Rak tarczycy
  Jest to rzadki nowotwór złośliwy, który rozwija się w następstwie nieprawidłowego przekształcenia komórek nabłonka gruczołu tarczowego. Przyczyny raka tarczycy nie są do...  
 • Rak trzustki
  Złośliwy nowotwór trzustki. Zazwyczaj jest on w głowie trzustki. Głowa trzustki to najbardziej wysunięta na prawo i najszersza część trzustki.  U mężczyzn częściej...  
 • Rak wątrobowokomórkowy
  Rak wątrobowokomórkowy to nowotwór, który wywodzi się z hepatocytów. Oznacza to tyle, że rak powstaje w komórkach wątroby a nie  jest to przerzut do wątroby z innych...  
 • Rak żołądka
  Nowotwór złośliwy żołądka, który wywodzi się z nabłonka błony śluzowej żołądka. Ryzyko zachorowania na raka żołądka zwiększa palenie tytoniu oraz spożywanie...  
 • Ropień mózgu
  Ropień mózgu to zbiornik ropy w mózgu, który powstał wskutek wniknięcia zarazków chorobotwórczych. Organizm zazwyczaj zapobiega wnikaniu zarazków do mózgu jednak w przypadku...  
 • Ropień płuca
  Ropień to zbiornik z treścią ropną, który powstaje w wyniku infekcji bakteryjnej w tkankach organizmu. Ropień płuca najczęściej powstaje w wyniku ciężkiego...  
 • Ropowica
  Jest to rozległe ropne zapalenie głębiej położonych warstw skóry, przeważnie luźnej tkanki łącznej. Ropowica najczęściej dotyka kończyny górne oraz dolne, ale może...  
 • Róża
  Róża jest to ostre zapalenie skóry wywołane przez paciorkowce. Choroba ta może spowodować poważne zaburzenia ogólnoustrojowe. Na zachorowanie najbardziej...  
 • Rozedma płuc
  Rozedmą płuc określa się stan w którym dochodzi do rozszerzenia pęcherzyków płucnych i uszkodzenia ich ścian. W momencie gdy pęcherzyki płucne przestają...  
 • Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią, choroba Shulmana
  Choroba Shulmana to rzadka choroba przewlekła, w której przebiegu występuje stwardnienie skóry i tkanki podskórnej. Stwardnienie to praktycznie zawsze jest symetryczne. Rzadko...  
 • Rozlany skurcz przełyku
  U chorego występują silne skurcze warstwy mięśniowej przełyku. Skurcze mogą występować w tym samym czasie na wielu odcinkach przełyku. Choroba zwykle występuje po 40. roku...  
 • Rozstrzenie oskrzeli
  Jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Rozstrzenie oskrzeli to nieodwracalne poszerzenie światła oskrzeli, które zostało spowodowane poprzez uszkodzenie ściany...  
 • Rumień guzowaty
  Nazwa choroby pochodzi od guzów i stwardnień w skórze i tkance podskórnej oarz widocznego na zewnątrz zaczerwienienia skóry. Źródłem choroby jest skomplikowana reakcja...  
 • Rybia łuska
  Najczęściej jest to choroba wrodzona - powoduje ją dziedziczny defekt genetyczny. Istnieje również nabyta odmiana tego schorzenia. Choroba atakuje najbardziej zewnętrzna...  
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit
  Choroba o ostrym przebiegu, która ma związek ze stosowaniem antybiotyków. Do zachorowania dochodzi gdy stosowane antybiotyki doprowadzą do niszczenia naturalnej mikroflory...  
 • Rzeżączka
  Choroba weneryczna, która przenoszona jest prawie wyłącznie drogą płciową. Chorobę wywołują dwoinki rzeżączki zwane gonokokami. Dwoinki rzeżączki podczas...  
 • Samoistne włóknienie szpiku
  Jest to choroba zaliczana do zespołów mieloproliferacyjnych. Przyczyna choroby jest nieznana. W chorobie dochodzi do odmłodzenia układu granulocytowego, włóknienia szpiku i...  
 • Skrobiawica
  Skrobiawica to choroba, w której dochodzi do gromadzenia się w narządach i tkankach białka włókienkowego, które nosi nazwę amyloid. Choroba częściej występuje u kobiet....  
 • Ślepota zmierzchowa
  Choroba, która polega na upośledzeniu widzenia o zmierzchu lub przy przejściu z jasnego do ciemnego pomieszczenia. Kurza ślepota wynika z zaburzeń czynności pręcików...  
 • Słoniowacizna
  Choroba odznacza się zaburzeniami w przepływie chłonki. U wielu chorych słabośc naczyń limfatycznych jest wrodzona. U zdrowych ludzi naczynia limfatyczne na zasadzie...  
 • Spastyczne zapalenie oskrzeli
  Spastyczne zapalenie oskrzeli  to szczególna postać zapalenia oskrzeli, które pojawia się u dzieci. Ma to związek z tym, że młodszych dzieci światło oskrzeli jest...  
 • Sprężyste zwłóknienie wsierdzia
  Sprężyste zwłóknienie wsierdzia to zgrubienie wsierdzia. Przyczyna choroby nie jest poznana. Choroba polega na tym, że nieprawidłowy nadmierny rozwój tkanki...  
 • Stłuczenie mózgu
  Jest to pourazowe przerwanie ciągłości tkanki mózgowej. Stan ten stwierdza się mikroskopowo ale często też makroskopowo. Stłuczenia najczęściej występują w płatach...  
 • Stwardnienie guzowate
  Dziedziczna choroba, która przekazywana jest jako dominująca autosomalna. Jeśli jeden z rodziców ma wadliwy gen to istnieje 50% ryzyka, że choroba zostanie przekazana dziecku....  
 • Świerzbiączka
  Świerzbiączka to przewlekła choroba skóry, która ma podłoże alergiczne. Choroba rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, zwykle w ciągu sześciu miesięcy po urodzeniu. W...