Depresja

 • Depresja
  Na czym polega istota choroby? Depresja łączy w sobie kilka różnych dolegliwości. Jest to bez wątpliwości stan znacznie gorszego niż normalne samopoczucia. Stan ten...  
 • Epizod depresyjny
  Na czym polega istota choroby? Epizod może mieć łagodny, umiarkowany lub ciężki przebieg. Obniżenie podstawowego nastroju, osłabienie tempa procesów psychicznych i...  
 • Hipotonia
  Hipotonia inaczej niedociśnienie tętnicze - obniżenie się ciśnienia tętniczego poniżej 100-110 mmHg ciśnienia skurczowego i poniżej 60 mmHg ciśnienia rozkurczowego. Badania...  
 • Homocystynuria
  Jaka jest istota choroby? Blok metaboliczny spowodowany niedoborem enzymu biorącego udział w metabolizmie metioniny. Wskutek tego w organizmie chorego gromadzi się w nadmiarze...  
 • Niedobór cynku
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną niedoboru cynku jest spożywanie pokarmów ubogich w ten pierwiastek. Jego minimalne dzienne spożycie wynosi 5 mg, zalecane 15-20 mg....  
 • Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w ostateczności do opisu zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych, gdy brakuje informacji wystarczających do rozpoznania i...  
 • Niespecyficzne zaburzenie nastroju
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku zaburzeń nastroju, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych żadnego z innych wyróżnionych zaburzeń....  
 • Polimialgia reumatyczna
  Zespół choroby, który obejmuje mięśnie. Choroba atakuje głównie mięśnie obręczy górnej. Czasami zdarza się, że sztywność i ból dotyczy obręczy biodrowej. Przyczyna...  
 • Subkliniczna niedoczynność tarczycy
  Jaka jest istota choroby? Najważniejsze przyczyny subklinicznej niedoczynności tarczycy to: choroba Hashimoto, leczenie jodem radioaktywnym nadczynności tarczycy, leczenie...  
 • Wyniszczenie z niedożywienia
  Na czym polega istota choroby? Prawidłowy sposób żywienia gwarantuje utrzymanie prawidłowej równowagi między składnikami dostarczanym do organizmu, a wykorzystanymi przez...  
 • Zespół stresu pourazowego, zaburzenia stresowe pourazowe
  Zaburzenie lękowe, które jest efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia.  Wydarzenie to z reguły przekraczało zwykłe ludzkie doświadczenia. Do takich wydarzeń między...