Choroby żołądka

 • Anisakioza
  Jaka jest istota choroby? Do zakażenia dochodzi przez spożycie surowej lub niedogotowanej ryb lub potraw je zawierającej (np, sushi). Po połknięciu larwy przyczepia się ona do...  
 • Biegunki wirusowe
  Jaka jest istota choroby? Biegunkowe zakażenia pokarmowe mogą być także wywoływane przez wirusy. Najczęściej przyczyną tych objawów są rotawirusy, w dalszej kolejności...  
 • Chłoniak żołądka
  Chłoniak żołądka to nieziarniczy chłoniak. Jest to choroba rozrostowa układu limfatycznego. Tkanka limfatyczna znajduje się między innymi w żołądku. W większości...  
 • Choroba wrzodowa
  Jaka jest istota choroby? Wrzód trawienny to ograniczony ubytek błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy z naciekiem zapalnym oraz martwicą skrzepową w otoczeniu. Choroba...  
 • Choroba wrzodowa (wrzody trawienne)
  Jaka jest istota choroby? Wrzód trawienny to ograniczony ubytek błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy z naciekiem zapalnym oraz martwicą skrzepową w otoczeniu. Choroba...  
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy to choroba przewlekła. W schorzeniu tym wrzody mogą być obecne w dwunastnicy i żołądku. Ich obecność wywołuje charakterystyczne...  
 • Hymenolepioza
  Jaka jest istota choroby? Zakażenie odbywa się przez spożycie jaj tasiemca znajdujących się w zanieczyszczonych pokarmach lub wodzie. Najczęściej zarażają się dzieci...  
 • Inne choroby żołądka i dwunastnicy
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje ostrą rozstrzeń żołądka, zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych, przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka,...  
 • Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
  Jaka jest istota choroby? Niedojrzałość jelit, niedotlenienie okołoporodowe i choroby ogólnoustrojowe sprzyjają rozwojowi różnych zaburzeń przewodu pokarmowego . Do ciężkich...  
 • Mięsak kaposi'ego
  Podział ze względu na rodzaj obrazu klinicznego: Klasyczna postać mięsaka Kaposiego Afrykańska postać mięsaka Kaposiego Postać mięsaka Kaposiego związana z...  
 • Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 (niedokrwistość addisona - biermera)
  Na czym polega istota choroby? Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 występuje dosyć rzadko, ze szczytem zachorowań około 60. roku życia. Częściej chorują na nią kobiety...  
 • Nieumiejscowiona choroba wrzodowa
  Jaka jest istota choroby? Wrzód trawienny to ograniczony ubytek błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy z naciekiem zapalnym oraz martwicą skrzepową w otoczeniu. Choroba...  
 • Niezłośliwe nowotwory układu pokarmowego
  Jaka jest istota choroby? Rodzaje łagodnych nowotworów przewodu pokarmowego: mięśniaki, tłuszczaki, naczyniaki, nerwiaki, włókniaki, gruczolaki. Etiologia w większości...  
 • Niezyt żołądka
  Na czym polega istota choroby? W praktyce klinicznej są to wszystkie stany, w których dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy bez względu na to czy...  
 • Oparzenie żołądka
  Oparzenie żołądka może wystąpić po wprowadzeniu środków miejscowo drażniących takie jak leki lub substancje chemiczne. Tego typu uszkodzenie żołądka może być rozlane...  
 • Przerostowe zwężenie odźwiernika
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest nieprawidłowa budowa mięśniówki odźwiernika, co objawia się jej przerostem i prowadzi do różnego stopnia niedrożności przewodu...  
 • Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
  Jaka jest istota choroby? Nowotwór w stadium przedinwazyjnym inaczej in situ jest nowotworem, który dobrze rokuje bowiem usunięcie samej zmiany z odpowiednim marginesem, daje...  
 • Rak żołądka
  Nowotwór złośliwy żołądka, który wywodzi się z nabłonka błony śluzowej żołądka. Ryzyko zachorowania na raka żołądka zwiększa palenie tytoniu oraz spożywanie...  
 • Wrodzony przerost mięśni odźwiernika
  Przy ujściu żołądka znajduje się mięsień w kształcie pierścienia. Jest to odźwiernik. Zadanie odźwiernika to umożliwienie przesunięcia treści żołądka do dwunastnicy....  
 • Wrzód żołądka i jelit
  Na czym polega istota choroby? Wrzód trawienny to ograniczony ubytek błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy z naciekiem zapalnym wokół owrzodzenia oraz martwicą...  
 • Zakażenie salmonellą
  Jaka jest istota choroby? Istnieje ponad 2300 serotypów gatunków bakterii Salmonella enterica. Prawie każdy z nich może wywołać u człowieka chorobę. Bakterie atakują...  
 • Zapalenie śluzówki żołądka
  Jest to choroba powodująca marszczenie się, puchnięcie oraz zaczerwienienie błony śluzowej żołądka. Jego mięśnie kurczą się, a wzmożona produkcja kwasów żołądkowych...