Choroby wątroby

 • Alkoholowa choroba wątroby
  Jaka jest istota choroby? Wątroba jest głównym miejscem metabolizmu alkoholu etylowego. Uszkodzenie wątroby wywołane alkoholem rozwija się etapowo, jako stłuszczenie, zapalenie...  
 • Amyloidoza, skrobiawica, betafibryloza
  Na czym polega istota choroby? Termin amyloidoza obejmuje grupę chorób, których wspólną cechą jest gromadzenie się w tkankach różnych narządów, włóknikowych...  
 • Bąblowica
  Na czym polega istota choroby? Termin echinokokoza obejmuje inwazje tasiemca bąblowcowego ( E.granulosus) i wielojamowego ( E.multilocularis ). Robaczyce te są potencjalnie...  
 • Choroba Wilsona
  Choroba jest uwarunkowana genetycznie. W organizmie chorej osoby dochodzi do zaburzenia w metabolizmie miedzi. Miedź gromadzi się głównie w wątrobie, mózgu i nerkach. Miedź,...  
 • Fascioloza
  Jaka jest istota choroby? Człowiek zakaża się spożywając wodę zawierającą postać larwalną pasożyta. Osobniki dorosłe bytują w przewodach żółciowych i miąższu...  
 • Ginekomastia (przerost sutka)
  Na czym polega istota choroby? Przerost sutka występuje u ok. 1/3 zdrowych mężczyzn, u których jest problemem wyłącznie kosmetycznym. Często pojawia się w okresie...  
 • Gorączka q
  Jaka jest istota choroby? Gorączka Q jest to choroba wywoływana przez drobnoustrój Rickettsia burnetti i przenoszona ze ssaków na człowieka poprzez wdychanie powietrza...  
 • Gruźlica prosówkowa
  Jaka jest istota choroby? Gruźlica prosówkowa jest następstwem rozsiewu prątków gruźlicy po organizmie drogą krwionośną. Prątki dostają się do wielu narządów, takich...  
 • Inne choroby wątroby
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekłe przekrwienie bierne wątroby, centralna krwotoczna martwica wątroby, zawał wątroby, plamica wątroby, choroba wątroby z...  
 • Inne ostre zapalenia wątroby
  Jaka jest istota choroby? We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach wirus przenika do komórek wątroby, w których się namnaża i w różnych mechanizmach prowadzi do...  
 • Inne urazy porodowe
  Jaka jest istota choroby? Główną przyczyną urazu jest ucisk na narząd podczas przedłużającego się porodu siłami . Do czynników sprzyjających należą między innymi...  
 • Inne zapalenia wątroby
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje ropień wątroby, zapalenie żyły wrotnej, nieokreślone odczynowe zapalenia wątroby, ziarniniakowe zapalenie wątroby oraz inne...  
 • Leiszmanioza
  Jaka jest istota choroby? Leiszmanioza obejmuje zakażenia amebami z rodzaju Leischmania najczęściej L.donovani, L.tropica, L. major i L.aetiopica. Rezerwuarem pasożytów są psy...  
 • Leptospiroza
  Na czym polega istota choroby? Leptospiroza jest to choroba wywoływana przez niektóre krętki z gatunku Leptospira interrogans, aczkolwiek nie wszystkie ich szczepy są...  
 • Marskość wątroby
  Jest to choroba, która polega na uszkodzeniu komórek wątroby i zastąpieniu ich włóknistą tkanką łączną. Jest ona bardzo niebezpieczna, ponieważ organizm bez wątroby nie...  
 • Mononukleoza zakaźna
  Na czym polega istota choroby? Wirus Epsteina-Barr, spokrewniony z takimi patogenami jak CMV, wirus opryszczki zwykłej czy wirus ospy wietrznej przenosi się wraz z...  
 • Niedobór alfa-1-antytrypsyny
  Jaka jest istota choroby? Alfa-1-antytrypsyna jest białkiem osocza krwi należącym do grupy inhibitorów proteaz serynowych. Jest także tzw. białkiem ostrej fazy, czyli bierze...  
 • Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
  Jaka jest istota choroby? Sporadycznie czynnikiem wywołującym wirusowe zapalenie wątroby mogą też być takie wirusy jak np. HSV (czynnik etiologiczny opryszczki wargowej), CMV...  
 • Niewydolność wątroby
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekle przetrwałe zapalenie wątroby, przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby, toczniopodobne zapalenie wątroby, przewlekłe...  
 • Niezłośliwe nowotwory układu pokarmowego
  Jaka jest istota choroby? Rodzaje łagodnych nowotworów przewodu pokarmowego: mięśniaki, tłuszczaki, naczyniaki, nerwiaki, włókniaki, gruczolaki. Etiologia w większości...  
 • Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A
  Na czym polega istota choroby? Żółtaczka – wirusowe zapalenie wątroby typu A ( hepatitis A, wzw A ) – jest chorobą zakaźną, którą powoduje zakażenie wirusem zapalenia...  
 • Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B
  Na czym polega istota choroby? WZW B jest wywoływane wirusem z rodziny Hepadnaviridae (HBV, hepatitis viralis B ). Wyróżnia się trzy drogi zakażenia tym wirusem: płciową,...  
 • Przerost sutka (Ginekomastia)
  Na czym polega istota choroby? Przerost sutka występuje u ok. 1/3 zdrowych mężczyzn, u których jest problemem wyłącznie kosmetycznym. Często pojawia się w okresie...  
 • Przerzut nowotworowy
  Jaka jest istota choroby? Układ oddechowy jest częstym miejscem przerzutów odległych. Szczególnie często do płuc przerzutuje nowotwór jelita grubego, rak piersi, nerki,...  
 • Przerzuty nowotworowe
  Jaka jest istota choroby? Przerzuty do mózgu są najczęstszymi guzami nowotworowymi o tej lokalizacji u osób dorosłych. Szczegóły diagnostyki Każdy chory na nowotwór...  
 • Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
  Jaka jest istota choroby? Zakażenie najczęściej wywołują wirusy HBV i HCV. Wirus prowadzi do powolnego narastania zmian chorobowych i przebudowy miąższu wątroby. U wielu...  
 • Przewlekłe zapalenie wątroby
  Jest to stan zapalny wątroby, który trwa już ponad pół roku. W schorzeniu tym występuje obrzęk i zaburzenie funkcji wątroby. Przyczyn przewlekłego zapalenia...  
 • Rak in situ narządów trawiennych
  Jaka jest istota choroby? W jelicie grubym nowotwory zwykle przybierają postać polipów gruczolakowatych. Powstają one w wyniku nowotworowego rozrostu i dysplazji nabłonka...  
 • Rak wątrobowokomórkowy
  Rak wątrobowokomórkowy to nowotwór, który wywodzi się z hepatocytów. Oznacza to tyle, że rak powstaje w komórkach wątroby a nie  jest to przerzut do wątroby z innych...  
 • Rak wątroby
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszy nowotwór złośliwy wątroby to rak wątrobowy. Do czynników ryzyka tej choroby należą: zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i...