POLECAMY

Choroby uszu, nosa, gardła i krtani

 • Alergiczny nieżyt nosa
  Na czym polega istota choroby? Jest to stan zapalny błony śluzowej nosa, którego przyczyną jest alergia (najczęściej IgE-zależna). Uczulenie wywołane jest przez alergen...  
 • Angina
  Na czym polega istota choroby? Angina to stan zapalny migdałków podniebiennych, któremu może towarzyszyć stan zapalny błony śluzowej gardła, wywołany zakażeniem...  
 • Atrezja nozdrzy tylnych
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest zablokowanie nozdrzy tylnych przez nieprawidłową tkankę kostną lub tkanki miękkie wytworzone w okresie życia płodowego. Może...  
 • Atrezja przełyku
  Jaka jest istota choroby? Wada ta polega na niedrożności przełyku. Występuje jako wada izolowana lub jako część zespołu VACTERL (wady kręgów, odbytnicy i odbytu, serca,...  
 • Choroba chagasa
  Jaka jest istota choroby? Czynnikiem sprawczym choroby jest świdrowiec Trypanosoma cruzi. Zakażenie rozprzestrzenia się zazwyczaj przez ukąszenie owadów (z grupy pluskwiaków)....  
 • Inne choroby gardła i krtani
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje ropień pozagardłowy i okołogardłowy, zapalenie tkanki gardła rozlane, ropień części nosowej gardła, torbiel gardła, obrzęk...  
 • Inne choroby przełyku
  Jaka jest istota choroby? Do grupy tej zaliczają się takie jednostki chorobowe jak achalazja przełyku, wrzód przełyku, niedrożność przełyku, przedziurawienie przełyku,...  
 • Inne choroby zatok i gardła
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekły zanikowy cuchnący nieżyt nosa, zanikowe, ziarniniakowe, przerostowe, ropne oraz wrzodziejące przewlekłe zapalenie błony...  
 • Inne zapalenia krtani
  Grupa ta obejmuje takie choroby jak porażenie strun głosowych i krtani, polip struny głosowej lub krtani, guzki strun głosowych, ropień strun głosowych lub krtani, zapalenie...  
 • Katar sienny
  Katar sienny jest to nieżyt dróg oddechowych na tle alergicznym. Czynnikiem, który wywołuje katar są pyłki roślin np. traw, zbóż i kwiatów. Kontakt polienów z błoną...  
 • Kiła wrodzona
  Na czym polega istota choroby? Kiła wrodzona jest to zakażenie wewnątrzmaciczne płodu krętkiem kiły. Ryzyko zakażenia płodu jest największe w wypadku kiły wczesnej u...  
 • Klasterowy ból głowy, naczyniopochodny ból głowy, napięciowy ból głowy
  Jaka jest istota choroby? Ta grupa chorób zawiera samoistne bóle głowy, czyli niebędące objawem innych schorzeń. Ich przyczyna często jest nieznana. Może nią być napięcie...  
 • Łagodne nowotwory ucha środkowego i układu oddechowego
  Jaka jest istota choroby? Powstawaniu zmian łagodnych w okolicy ucha środkowego i w obrębie układu oddechowego sprzyjają przewlekłe stany zapalne. Jakie występują...  
 • Laryngomalacja
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest patologiczna wiotkość chrząstek górnej części krtani (powyżej strun głosowych). Jakie występują objawy?...  
 • Łysienie androgenowe
  Na czym polega istota choroby? Choroba polega na nadmiernym wypadaniu włosów oraz degeneracji mieszków włosowych. W związku z tym utracone włosy nie są zastępowanie...  
 • Mięsak kaposi'ego
  Podział ze względu na rodzaj obrazu klinicznego: Klasyczna postać mięsaka Kaposiego Afrykańska postać mięsaka Kaposiego Postać mięsaka Kaposiego związana z...  
 • Mięsak limfatyczny
  Jaka jest istota choroby? Mięsak limfatyczny to złośliwy nowotwór tkanki limfatycznej, rozwijający się w węzłach chłonnych oraz w innych narządach np. w nosogardzieli,...  
 • Migrena
  Jaka jest istota choroby? Migrena jest chorobą, w której dochodzi do nieprawidłowego kurczenia się i rozszerzania naczyń krwionośnych mózgu. Powoduje to nawracające...  
 • Mikrocja
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady wrodzonej jest nieprawidłowe wykształcenie ucha lub brak jego elementów. Może występować ona obu- lub jednostronnie (częściej...  
 • Mukormykoza
  Na czym polega istota choroby? Chorobę wywołują drobnoustroje, które występują powszechnie w środowisku i nie stanowią zagrożenia dla zdrowego człowieka. Na...  
 • Muszyca
  Jaka jest istota choroby? Owady z rzędu muchówek są owadami o przeobrażeniu zupełnym, co oznacza, że składają jaja lub larwy, które później przepoczwarzają się w formę...  
 • Niezłośliwe nowotwory układu pokarmowego
  Jaka jest istota choroby? Rodzaje łagodnych nowotworów przewodu pokarmowego: mięśniaki, tłuszczaki, naczyniaki, nerwiaki, włókniaki, gruczolaki. Etiologia w większości...  
 • Niezłośliwy nowotwór jamy ustnej i gardła
  Jaka jest istota choroby? Brodawczak to łagodna nowotworowa zmiana. Brodawczak makroskopowo jest zmianą uszypułowaną. Zwykle występuje w przedniej części jamy ustnej. Rzadko...  
 • Nieżyt nosa
  Nieżyt nosa to stan zapalny błony śluzowej nosa, w którym występuje chociaż jeden z wymienionych objawów: niedrożność nosa, wydzielina, osłabienie, świąd błony śluzowej...  
 • Nowotwór jamy nosowej i ucha środkowego
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszym nowotworem ucha środkowego jest rak płaskonabłonkowy. Niekiedy występują w tej lokalizacji raki gruczolakoraki lub czerniak złośliwy....  
 • Nowotwór migdałka
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszy nowotwór złośliwy migdałka to rak płaskonabłonkowy. W obrębie tego narządu mogą pojawić się także mięsaki limfatyczne oraz...  
 • Ostre podgłośniowe zapalenie krtani
  Ostre podgłośniowe zapalenie krtani zwykle występuje u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Najczęściej chorują dzieci w wieku 3 lat. Krup rzekomy rzadko występuje u...  
 • Ostre zapalenie gardła
  Ostre zapalenie gardła bardzo często występuje u niemowląt i dzieci. Najwięcej zachorowań przypada na 4-7 rok życia. Schorzenie dotyczy również osób dorosłych. Ostre...  
 • Ostre zapalenie krtani
  Na czym polega istota choroby? Ostre zapalenie krtani to stan zapalny fałdów głosowych i otaczających tkanek, trwające krócej niż 3 tygodnie. Zapalenie krtani zaczyna się...  
 • Ostre zapalenie migdałków
  Jest to choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową. Migdałki to ochronna bariera ustroju przed drobnoustrojami, które mogą wnikać do organizmu przez jamę ustną. Funkcja...