Choroby tętnic i żył

 • Choroby naczyń obwodowych
  Jaka jest istota choroby? Choroba Buergera, czyli zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń o nieznanej etiologii, rozpoczyna się zwykle w młodym wieku i ściśle wiąże z paleniem...  
 • Choroby naczyń włosowatych
  Jaka jest istota choroby? Wśród wad rozwojowych naczyń na uwagę zasługują naczyniaki. Są to nowotwory niezłośliwe wywodzące się z komórek naczyń włosowatych....  
 • Choroby żył w ciąży
  Jaka jest istota choroby? Ciąża jest jednym ze stanów usposabiających do niewydolności żylnej. Związane jest to ze wzrostem objętości krwi krążącej, zwolnieniem...  
 • Choroby żył w połogu
  Jaka jest istota choroby? Czynniki sprzyjające powikłaniom żylnym w okresie połogu: spowolnienie przepływu krwi w naczyniach, zmniejszenie aktywności ruchowej, zwiększona...  
 • Fakomatozy
  Jaka jest istota choroby? Fakomatozy powstają zazwyczaj około 3, 4 tygodnia życia płodowego i są wynikiem mutacji jedno genowych. Do fakomatoz należą między innymi zespoły...  
 • Guzkowe zapalenie tętnic
  Jest to martwicze zapalenie, które dotyczy małych i średnich tętnic. Guzkowe zapalenie tętnic należy do grupy kolagenoz i jest chorobą autoimmunologiczną. Wieloogniskowe...  
 • Kiła późna
  Jaka jest istota choroby? Kiła jest to choroba przenoszona drogą płciową wywoływana przez krętka kiły(Treponema pallidum) O kile późnej mówimy, jeżeli od momentu...  
 • Krwawienie przy porodzie
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia typu afibrynogenemia, hipofibrynogenemia, rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe i hiperfibrynoliza mogą po raz pierwszy ujawnić się w...  
 • Miażdżyca
  Na czym polega istota choroby? Miażdżyca polega ona na tworzeniu się zmian (tzw. blaszek miażdżycowych) w ścianie tętnic, które uwypuklając się do ich światła,...  
 • Mózgowe malformacje tętniczo-żylne
  Jaka jest istota choroby? Wrodzone nieprawidłowe połączenia naczyń mózgowych. Jakie występują objawy? Malformacje mogą długo nie dawać żadnych objawów. Najczęściej...  
 • Naczyniaki
  Jaka jest istota choroby? Naczyniaki, które pojawiają od urodzenia mogą rosnąć wraz z dzieckiem, by potem ulegać zmianom regresyjnym. Część utrzymuje się i wymaga...  
 • Nadciśnienie ciążowe
  Na czym polega istota choroby? Wystąpienie nadciśnienia w ciąży jest związane z istotnym ryzykiem powikłań u matki i płodu. Przybiera 2 formy: jako nadciśnienie...  
 • Nadciśnienie ciążowe z białkomoczem
  Na czym polega istota choroby?            Nadciśnienie ciążowe z białkomoczem określane jest jako stan przedrzucawkowy, czyli pojawienie się nadciśnienie...  
 • Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę
  Jaka jest istota choroby? Ciąża wikłana nadciśnieniem tętniczym jest ciążą wysokiego ryzyka. Może wiązać się z następującymi powikłaniami: wewnątrzmacicznym...  
 • Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę z dołączającym się białkomoczem
  Jaka jest istota choroby? Stan ten stanowi poważne zagrożenie dla ciężarnej i płodu. Wymaga ścisłego monitorowania stanu płodu i matki. Etiologia jest nie do końca poznana....  
 • Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca
  Na czym polega istota choroby? Długotrwałe nadciśnienie tętnicze obciąża serce. Pompując krew musi ono pokonać większy opór stawiany przez obkurczone naczynia...  
 • Obrzęki ciążowe
  Jaka jest istota choroby? W ciąży wskutek zwiększonej przepuszczalności naczyń włosowatych białko w moczu jest obecne w większym stężeniu niż w moczu nieciężarnych (...  
 • Otępienie naczyniowe
  Na czym polega istota choroby? W typowych przypadkach otępienia naczyniowego występują przemijające ataki niedokrwienia z krótkotrwałymi zaburzeniami świadomości,...  
 • Parkinsonizm
  Jaka jest istota choroby? Parkinsonizm jest grupą chorób o objawach podobnych do tych, które występują w chorobie Parkinsona. Różni się od niej tym, że można ustalić jego...  
 • Pierwotne nadciśnienie tętnicze
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby jest ciągle niejasna. Do zwiększenia ciśnienia prowadzi przewlekły skurcz drobnych tętnic i wzrost objętości krwi w organizmie....  
 • Plamica henocha i schoenleina
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby nie jest znana, choć podejrzewa się udział czynników infekcyjnych (bakteryjnych i wirusowych) oraz składników pokarmowych. Choroba...  
 • Poród powikłany zaburzeniami ze strony pępowiny
  Jaka jest istota choroby? Wypadnięcie pępowiny występuje rzadko, ale niesie ze sobą dramatyczne powikłania. Szczegóły diagnostyki Konieczne jest wczesne rozpoznanie....  
 • Przewlekła niewydolność żylna
  Jaka jest istota choroby? PNŻ jest wywołana zastojem krwi w układzie żylnym wskutek niewydolności zastawek żylnych lub niedrożności żył (np. po zakrzepicy żylnej lub z...  
 • Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? W DIC dochodzi do uogólnionej aktywacji procesu krzepnięcia z aktywacją lub zahamowaniem fibrynolizy. W drobnych naczyniach tworzą się zakrzepy...  
 • Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, DIC
  Na czym polega istota choroby? DIC jest postacią osoczowej skazy krwotocznej, występującą wtórnie do wielu różnych chorób. Schorzenie polega na uogólnionej aktywacji procesów...  
 • Rzucawka
  Na czym polega istota choroby? Rzucawka oznacza drgawki występujące u ciężarnej lub po porodzie związane z występowaniem nadciśnienia ciążowego. Rzucawka stanowi...