Choroby reumatyczne

 • Algodystrofia
  RSD to zespół chorobowy, który najczęściej rozwija się po zadziałaniu bodźca uszkadzającego. Zespół ten dotyczy głównie kończyn. Najczęściej poprzedza go uraz,...  
 • Artropatia w przebiegu chorób jelit
  Jaka jest istota choroby? Od 5 do nawet 30% chorych na łuszczyce cierpi na zapalenie stawów. Choroba dotyka te osoby w wieku między 20 a 50 rokiem życia. W przypadku chorób...  
 • Chondrokalcynoza
  Jaka jest istota choroby? Chondrokalcynoza nazywana też dną rzekomą wywołana jest odkładaniem się kryształów dwuwodnego pirofosforanu wapnia w chrząstkach stawowych. Może...  
 • Choroba Kaschin-Becka
  Jaka jest istota choroby? Choroba Kaschin-Becka wysteruje głównie a Azji: Chinach i Tybecie. Prawdopodobnie wywołana jest niedoborem selenu i jodu, współwystępuje z chorobami...  
 • Choroba Pageta
  Choroba Pageta to przewlekła choroba metaboliczna kości. W chorobie tej zaburzony jest mechanizm tworzenia i resorpcji kości. U chorego dochodzi do zaburzenia równowagi...  
 • Choroba Stilla
  Jaka jest istota choroby? Choroba Stila to układowa postać młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów przebiegająca z gorączką, zmianami skórnymi, powiększeniem...  
 • Gorączka reumatyczna
  Jest to przewlekła choroba zapalna. Jest to ogólnoustrojowe zaburzenie immunologiczne, z tendencją do zajmowania błon surowiczych wyściełających wewnętrzne jamy ciała....  
 • Gorączka reumatyczna bez zajęcia serca
  Jaka jest istota choroby? Gorączka reumatyczna rozwija się w kilka tygodni po przebyciu zakażenia paciorkowcem, zwykle anginy. Układ odpornościowy człowieka niszczy wrogie...  
 • Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
  Jaka jest istota choroby? W przebiegu gorączki reumatycznej może dochodzić do uszkodzenia serca polegającego na zapaleniu jego różnych struktur: wsierdzia, osierdzia mięśnia...  
 • Hiperurykemia
  Jaka jest istota choroby? Przyczyny hiperurykemii mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte. Wrodzona hiperurykemia jest skutkiem wad genetycznych enzymów biorących udział w...  
 • Martwica jałowa kości
  Zespoły chorobowe, których istota polega na martwicy tkanki kostnej i częściowo tkanki chrzęstnej. Stan ten nie wynika z działania drobnoustrojów...  
 • Mikroskopowe zapalenie naczyń
  Mikroskopowe zapalenie naczyń to zapalenie małych naczyń takich jak tętniczki, żyłki i włośniczki. Zmiany w naczyniach doprowadzają do ich martwicy. Jest to choroba układowa...  
 • Młodzieńcze zapalenie stawów
  Jaka jest istota choroby? Młodzieńcze zapalenie stawów może przebiegać pod postacią uogólnioną, wielostawową lub z zajęciem niewielu stawów. Postać uogólniona niekiedy...  
 • Młodzieńcze zapalenie stawów
  Jaka jest istota choroby? Zależnie od lokalizacji i zaawansowania zmian do objawów należy ból, obrzęk, zniekształcenie stawu ze współistnieniem wyżej wymienionych chorób...  
 • Odczynowe zapalenie stawów
  Jaka jest istota choroby? Główną rolę w odczynowych zapaleniach stawów odgrywa obecność bakterii lub tylko ich składników w obrębie stawu w przebiegu np. zakażeń oraz...  
 • Pląsawica Sydenhama
  Jaka jest istota choroby? Pląsawica reumatyczna jest jedną z postaci choroby reumatycznej. Jej objawy są skutkiem uszkodzenia niektórych części mózgu. Pojawia się po 3...  
 • Poinfekcyjne i reaktywne zapalenie stawów
  Jaka jest istota choroby? Główna rolę w odczynowych zapaleniach stawów odgrywa obecność bakterii lub tylko ich składników w obrębie stawu w przebiegu zakażeń oraz...  
 • Polimialgia reumatyczna
  Zespół choroby, który obejmuje mięśnie. Choroba atakuje głównie mięśnie obręczy górnej. Czasami zdarza się, że sztywność i ból dotyczy obręczy biodrowej. Przyczyna...  
 • Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
  Jaka jest istota choroby? Postępujące kostniejące zapalenie mięśni to rzadka choroba tkanki łącznej, uwarunkowana genetycznie i mogąca prowadzić do niepełnosprawności....  
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
  Jaka jest istota choroby? RZS jest przewlekła chorobą układową o podłożu immunologicznym. Choroba charakteryzuje się zapaleniem symetrycznych stawów, zmianami z innych...  
 • Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią, choroba Shulmana
  Choroba Shulmana to rzadka choroba przewlekła, w której przebiegu występuje stwardnienie skóry i tkanki podskórnej. Stwardnienie to praktycznie zawsze jest symetryczne. Rzadko...  
 • Skrobiawica
  Skrobiawica to choroba, w której dochodzi do gromadzenia się w narządach i tkankach białka włókienkowego, które nosi nazwę amyloid. Choroba częściej występuje u kobiet....  
 • Toczeń układowy
  Jaka jest istota choroby? Toczeń układowy to choroba autoimmunologiczna czyli wywołana nieprawidłowym działaniem układu odpornościowego, powodującą przewlekłą reakcję...  
 • Twardzina układowa
  Jaka jest istota choroby? Twardzina układowa to choroba tkanki łącznej, która polega na włóknieniu skóry i narządów wewnętrznych, co powoduje zaburzenia ich funkcji...  
 • Wady zastawki aortalnej spowodowane gorączką reumatyczną
  Jaka jest istota choroby? Uszkodzenie zastawki aortalnej w przebiegu choroby reumatycznej serca często towarzyszy wadzie zastawki mitralnej. Dochodzi do zwężenia zastawki,...  
 • Wady zastawki trójdzielnej spowodowane gorączką reumatyczną
  Jaka jest istota choroby? Uszkodzenie zastawki trójdzielnej w przebiegu choroby reumatycznej serca zdarza się rzadko. Dochodzi do zwężenia zastawki połączonej zwykle z jej...  
 • Zapalenie kaletki maziowej
  Jaka jest istota choroby? Zapalenie kaletek maziowych może być wywołane powtarzającymi urazami mechanicznymi, zapaleniami swoistymi (gruźlica, kiła) lub nieswoistymi (...  
 • Zapalenie skórno mięśniowe
  Jaka jest istota choroby? Zapalenie skórno-mięśniowe jest nabytym, przewlekłym zapaleniem mięśni z towarzyszącym zapaleniem skóry. Zmiany mogą także dotyczyć serca,...  
 • Zapalenie tkanki tłuszczowej
  Zapalenie tkanki tłuszczowej to stan zapalny, do którego dochodzi na skutek martwicy komórek tłuszczowych w tkance podskórnej. Na zapalenie tkanki tłuszczowej częściej...  
 • Zespół Sjogrena
  Jaka jest istota choroby? Zespól Sjogrena to przewlekła choroba autoimmunologiczna w której dochodzi do upośledzenia czynności gruczołów wewnątrzwydzielniczych (ślinowych,...