Choroby przełyku

 • Kurcz wpustu (Achalazja)
  Choroba polega na tym, że nie dochodzi do rozkurczu końcowego odcinka przełyku w odpowiedzi na akt połykania. Końcowy odcinek przełyku to zwieracz żołądkowo-przełykowy....  
 • Rak przełyku
  Jest to nowotwór złośliwy przełyku, w którym rokowania zazwyczaj są złe. Wynika to z tego, że bardzo małe nowotwory zlokalizowane w przełyku zwykle nie powodują żadnych...  
 • Rozlany skurcz przełyku
  U chorego występują silne skurcze warstwy mięśniowej przełyku. Skurcze mogą występować w tym samym czasie na wielu odcinkach przełyku. Choroba zwykle występuje po 40. roku...  
 • Wrodzone zarośnięcie przełyku
  Wrodzone zarośnięcie przełyku to grupa wad, które powodują jego niedrożność. W wadzie tej przerwana jest ciągłość przełyku. W większości przypadków istnieje przetoka...  
 • Zapalenie przełyku
  Jest to odczyn zapalny na działanie czynników chemicznych (np. działanie kwasów), termicznych (np. oparzenia) oraz biologicznych (np. bakterie lub grzyby). Dużą...