Choroby ośrodkowego układu nerwowego

 • Zespół Devica oraz zespół Hursta
  Jaka jest istota choroby? Do tej kategorii zalicza się m.in. ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu oraz zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych. Rozwój tych...  
 • Zespół Di George’a
  Jaka jest istota choroby? Na skutek nieprawidłowości chromosomalnych w chorobie dochodzi do zaburzeń rozwoju grasicy i jej aplazji (i co za tym idzie, niedoboru odporności),...  
 • Zespół münchhausena
  Jaka jest istota choroby? Są to kłamliwe relacje i pozorowanie objawów rzekomo istniejących chorób (mimo braku potwierdzonych zaburzeń, choroby lub niesprawności fizycznej i...  
 • Zespoły naczyniowe mózgu
  Jaka jest istota choroby? Choroby te spowodowane są zbyt małym dopływem krwi lub krwotokiem do mózgu. Przyczyną najczęściej bywa miażdżyca i nadciśnienie tętnicze....  
 • Znaczne upośledzenie umysłowe
  Na czym polega istota choroby? Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego porównywalne jest do sprawności dziecka w wieku 3 – 6 lat. Iloraz inteligencji mieści się w...  
 • Żółtaczka jąder podkorowych
  Na czym polega istota choroby? Choroba polega na odkładaniu się bilirubiny w formie niezwiązanej w  rdzeniu kręgowym i jądrach mózgu. Żółty barwnik odkłada się...  
 • Zwężenie tętnic mózgowych
  Jaka jest istota choroby? Zmiany miażdżycowe w tętnicach mózgu sprzyjają zaburzeniom przepływu krwi, zwłaszcza w sytuacjach obniżonego ciśnienia krwi, zaburzeń rytmu serca...  
 • Zwężenie tętnic przedmózgowych
  Jaka jest istota choroby? Zmniejszenie światła jednej lub kilku tętnic powoduje ograniczenie dopływu krwi do mózgu i związane z tym objawy, zależne od jego stopnia. W zespole...