Choroby ośrodkowego układu nerwowego

 • Zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną
  Jaka jest istota choroby? Przykre i uporczywe objawy pobudzenia układu autonomicznego połączone z nadmierną koncentracją na możliwości poważnego zaburzenia określonego...  
 • Zaburzenia depresyjne nawracające
  Jaka jest istota choroby? Powtarzające się epizody depresji oddzielone zwykle okresami remisji lub, u niektórych chorych, subdepresji, wyzwalane zwykle przez różnego rodzaju...  
 • Zaburzenia hiperkinetyczne
  Jaka jest istota choroby? Początek zwykle w pierwszych pięciu latach życia. Kategoria obejmuje zaburzenia aktywności uwagi, hiperkinetyczne zaburzenia zachowania i inne...  
 • Zaburzenia naczyń mózgowych w innych chorobach
  Jaka jest istota choroby? Do zapalenia naczyń dochodzi na tle autoagresji w związku z odkładaniem się kompleksów immunologicznych lub działaniem nieprawidłowych przeciwciał....