Choroby ośrodkowego układu nerwowego

 • Przerzuty nowotworowe
  Jaka jest istota choroby? Przerzuty do mózgu są najczęstszymi guzami nowotworowymi o tej lokalizacji u osób dorosłych. Szczegóły diagnostyki Każdy chory na nowotwór...  
 • Przpuklina mózgowa
  Jaka jest istota choroby? Wyróżniamy przepuklinę czaszkowo-oponową oraz przepuklinę czaszkowo-mózgowo-oponową. W tej pierwszej przez otwór w czaszce uwypuklaja się na...  
 • Psychogenne zaburzenia somatyczne
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia somatyczne, nie wymienione w innych kategoriach lub takie, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych innych chorób i zaburzeń o...  
 • Psychologiczne i behawioralne czynniki związane z zaburzeniami lub chorobami
  Jaka jest istota choroby? Czynniki psychologiczne i behawioralne odgrywające znaczenie w etiologii chorób somatycznych z innych rozdziałów ICD-10, które ze względu na łagodny...  
 • Ropień mózgu gruźliczy, rzeżączkowy, amebowy, ziarniniak w przebiegu schistosomiazy i gruźlicy
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy chorób należą ropień i ziarniniak mózgu powstające w przebiegu rzeżączki, gruźlicy, amebozy, schistosomiazy. Zarówno ropień jak i...  
 • Ropień mózgu, ropniak podtwardówkowy
  Jaka jest istota choroby? Ropień to zbiornik treści ropnej. Może pojawić się w mózgu z powodu zapalenia zatok i ucha środkowego, próchnicy, infekcyjnego zapalenia wsierdzia,...  
 • Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
  Jaka jest istota choroby? Do urazów dochodzi najczęściej w porodach powikłanych (poród pośladkowy, makrosomia, dysproporcja między wielkością głowy noworodka a drogami...  
 • Specyficzne zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? Głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań. Przejawiają się mało elastycznymi reakcjami na różnego rodzaju zdarzenia o wymiarze indywidualnym...  
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
  Na czym polega istota choroby? Istotą są zaburzenia normalnych wzorców mowy występujące od wczesnych stadiów rozwojowych, nie wynikające z upośledzenia umysłowego,...  
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia związane z upośledzeniem normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych, począwszy od wczesnych stadiów rozwoju. Nie stanowią...  
 • Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenie rozwoju koordynacji motorycznej nie wynikające wyłącznie z upośledzenia ogólnego rozwoju intelektualnego ani wrodzonego lub...  
 • Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? Główne przyczyny krwotoków śródczaszkowych nie związanych z urazami okołoporodowymi to niedojrzałość OUN (wcześniactwo), malformacje naczyniowe,...  
 • Stan padaczkowy
  Na czym polega istota choroby? Ze stanem padaczkowym mamy do czynienia, gdy napad padaczkowy trwa nieprzerwanie ponad 30 minut lub występuje seria napadów, pomiędzy którymi...  
 • Stwardnienie rozlane, mielinoliza środkowa mostu, ostre poprzeczne zapalenie rdzenia
  Jaka jest istota choroby? Kategoria ta zawiera liczną grupę chorób. Ich cechą wspólną jest występowanie demielinizacji, czyli uszkodzenia osłonek komórek nerwowych....  
 • Stwardnienie rozsiane
  Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenie to uszkadza osłonkę mielinową włókien nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uważa się, że SM to choroba...  
 • Tiki
  Na czym polega istota choroby? Tiki to występowanie różnego rodzaju tików – niepoddających się działaniu woli, nagłych, szybkich i nierytmicznych stereotypowych...  
 • Toksokaroza
  Jaka jest istota choroby? Do zakażenia dochodzi przez spożycie jaj pasożyta, najczęściej przez dzieci w skutek bliskiego kontaktu z psami. Zwierzęta te zakażają się już w...  
 • Trwałe zmiany osobowości
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych będące następstwem przeżycia silnego stresu przewlekłego lub o rozmiarach katastrofy oraz...  
 • Trypanosomoza afrykańska, śpiączka afrykańska
  Jaka jest istota choroby? Czynnikiem sprawczym choroby są świdrowce z rodzaju Trypanosoma brucei. Choroba przenosi się z bydła na ludzi za pośrednictwem muchy tse-tse. Po...  
 • Umiarkowane upośledzenie umysłowe
  Na czym polega istota choroby? Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego w umiarkowanym upośledzeniu porównywalne jest do sprawności dziecka w wieku 6 – 9 lat. Iloraz...  
 • Uporczywe zaburzenia nastroju
  Jaka jest istota choroby? Przewlekłe zaburzenia nastroju. W dystymii nastrój jest przewlekle obniżony, w cyklotymii wahania nastroju mają postać licznych epizodów łagodnej...  
 • Uraz głowy
  Na czym polega istota choroby? Uraz głowy spowodowany jest najczęściej wypadkiem. Może prowadzić do obrażeń zewnętrznych kości czaszki i mózgowia. Jakie są...  
 • Wągrzyca
  Na czym polega istota choroby? Wągrzyca to pasożytnicza choroba, którą wywołują larwalne postacie tasiemca uzbrojonego. Człowiek po spożyciu jaj tasiemca uzbrojonego staje się...  
 • Wirusowe zapalenia mózgu
  Jaka jest istota choroby? Wirusami mogącymi także powodować zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych wywoływane są przez niektóre adnenowirusy i enterowirusy. Wśród...  
 • Wirusowe zapalenie opon mózgowych
  Na czym polega istota choroby? Do choroby dochodzi w momencie, gdy zapalenie spowodowane wirusami, obejmie tkanki opon mózgowych, a czasem również części mózgowia i rdzenia...  
 • Wodogłowie
  Wodogłowie powstaje w wyniku nagromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego na powierzchni między mózgiem a sklepieniem czaszki. Sytuacja ta dotyczy głównie...  
 • Wodogłowie w chorobach zakaźnych, pasożytniczych i nowotworowych
  Na czym polega istota choroby? Wodogłowie to nadmierne gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) w komorach mózgu. Chorobę może powodować guz mózgu lub torbiel...  
 • Wodogłowie wrodzone
  Jaka jest istota choroby? Wodogłowie wrodzone pojawia się zwykle około 20. tygodnia rozwoju płodowego. Zaburzenie polega na gromadzeniu nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego,...  
 • Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
  Jaka jest istota choroby? Płynotok to wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) poza „worek” utworzony z opon mózgowo-rdzeniowych otaczający i ochraniający mózg oraz rdzeń...  
 • Zaburzenia adaptacyjne
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia pojawiają się zwykle w ciągu jednego miesiąca od stresujących wydarzeń lub zmian życiowych. Utrzymują się do sześciu miesięcy. Chorzy...