Choroby ośrodkowego układu nerwowego

 • Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w ostateczności do opisu zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych, gdy brakuje informacji wystarczających do rozpoznania i...  
 • Nieokreślone zaburzenie rozwoju psychicznego
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenie rozwojowe niespełniające kryteriów diagnostycznych innych kategorii. Objawy niespecyficzne. Szczegóły diagnostyki Proces...  
 • Niespecyficzne zaburzenia psychiczne
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia psychiczne nie spełniające kryteriów diagnostycznych wyróżnionych kategorii. Jakie występują objawy? Objawy mogą różnić się...  
 • Niespecyficzne zaburzenie nastroju
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku zaburzeń nastroju, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych żadnego z innych wyróżnionych zaburzeń....  
 • Niezłośliwy nowotwór mózgu
  Jaka jest istota choroby? Nawet jeśli nowotwory ośrodkowego układu nerwowego wykazują cechy łagodne morfologicznie to ze względu na swą lokalizację mogą powodować...  
 • Nowotwór mózgu
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory mózgu mogą wywodzić się z różnych tkanek tego narządu. Rodzaj nowotworu i jego umiejscowienie bywają różne w zależności od wieku...  
 • Nowotwór opon mózgowy
  Jaka jest istota choroby? Oponiaki to najczęściej nowotwory łagodne jednak występują postacie atypowe oraz anaplastyczne które zaliczane są do nowotworów złośliwych....  
 • Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek
  Na czym polega istota choroby? Oczopląs polega na mimowolnych, rytmicznych poziomych lub pionowych drganiach gałek ocznych. Niekontrolowane ruchy są efektem fizjologicznego...  
 • Opieka położnicza z powodu uszkodzenia płodu
  Jaka jest istota choroby? Obejmuje malformacje centralnego układu nerwowego płodu jak bezmózgowie i rozszczep kręgosłupa także nieprawidłowości chromosomalne płodu i...  
 • Oponiaki
  Jaka jest istota choroby? Rozwijają się wewnątrzczaszkowo. Najczęściej lokalizują się w płaszczyźnie pośrodkowej mózgu. Nie naciekają tkanki mózgowej ale wykazują...  
 • Organiczne zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? W tej kategorii klasyfikowane są zaburzenia osobowości związane z istotną zmianą utrwalonych przedchorobowych wzorców zachowania, ze szczególnym...  
 • Organiczny zespół amnestyczny
  Jaka jest istota choroby? W zespole tym dominują zaburzenia pamięci świeżej i dawnej. Zachowane jest natychmiastowe przypominanie, jednak uczenie się nowego materiału jest...  
 • Ostra encefalopatia krztuścowa
  Ostra encefalopatia krztuścowa to przyzakaźne uszkodzenie komórek mózgowych. Schorzenie ma związek z toksycznym działaniem endotoksyny, którą wydziela pałeczka krztuśca....  
 • Otępienie bliżej nie określone
  Jaka jest istota choroby? Rozpoznanie otępienia bliżej nieokreślonego stosowane jest w przypadku zaburzeń, które spełniają ogólne kryteria otępienia, jednak nie jest...  
 • Otępienie w chorobie Alzheimera
  Na czym polega istota zaburzenia? Choroba Alzheimera jest pierwotną zwyrodnieniową chorobą mózgu, w której dochodzi do zaniku kory mózgowej. Początek jest zwykle podstępny,...  
 • Otępienie w innych chorobach
  Jaka jest istota choroby? Wystąpienie typowych objawów otępienia w postaci zaburzeń poznawczych poprzedzają inne, takie jak zaburzenia zachowania i funkcjonowania społecznego...  
 • Otwarta rana głowy
  Na czym polega istota choroby? Raną otwartą głowy nazywamy każdą ranę tego narządu, w wyniku, której dochodzi do rozcięcia tkanki i przerwania ciągłości skóry. Sprzyja...  
 • Paraneoplastyczna neuromiopatia, miopatia i limbiczna encefalopatia,
  Jaka jest istota choroby? Mózg, rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie mogą być uszkodzone w przebiegu chorób nowotworowych. Nie musi odbywać się to w sposób bezpośredni, przez...  
 • Parkinsonizm
  Jaka jest istota choroby? Parkinsonizm jest grupą chorób o objawach podobnych do tych, które występują w chorobie Parkinsona. Różni się od niej tym, że można ustalić jego...  
 • Parkinsonizm w przebiegu kiły
  Jaka jest istota choroby? Choroba jest następstwem zakażenia bakterią wywołującą kiłę – krętkiem bladym. Kiła nierozpoznana i nieleczona po wielu latach doprowadza do...  
 • Patologiczny hazard
  Jaka jest istota choroby? Częste, powtarzające się epizody uprawiania hazardu, które dominują w życiu osoby, zaburzając jej funkcjonowanie. Impuls wyzwalający zaburzone...  
 • Pierwotne nadciśnienie tętnicze
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby jest ciągle niejasna. Do zwiększenia ciśnienia prowadzi przewlekły skurcz drobnych tętnic i wzrost objętości krwi w organizmie....  
 • Pląsawica Huntingtona
  Na czym polega istota choroby? Choroba jest uwarunkowana genetycznie. Dotyczy głównie osób dorosłych między 30 a 45 rokiem życia. Powoduje nieodwracalne zwyrodnienie obszaru...  
 • Pląsawica Sydenhama
  Jaka jest istota choroby? Pląsawica reumatyczna jest jedną z postaci choroby reumatycznej. Jej objawy są skutkiem uszkodzenia niektórych części mózgu. Pojawia się po 3...  
 • Porażenie połowicze
  Jaka jest istota choroby? Hemiplegia oznacza porażenie połowicze, czyli brak możliwości poruszania lewą lub prawą połową ciała. Może pojawiać się w przebiegu wielu...  
 • Postępujące porażenie nadjądrowe, zwyrodnienie nigrostriatalne, choroba Hallervordena-Spatza
  Jaka jest istota choroby? Ta grupa chorób zawiera rzadkie schorzenia, których wspólną cechą jest zwyrodnienie, czyli nieodwracalne uszkodzenie komórek nerwowych. Choroby te...  
 • Powikłania chorób zapalnych układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy należą różne następstwa chorób zapalnych układu nerwowego. Pojawiają się wkrótce po przebyciu choroby lub nawet po latach od tego...  
 • Powikłania znieczulenia w połogu
  Jaka jest istota choroby? Powikłaniem znieczulenia ogólnego może być: zachłyśnięcie, zachłystowe zapalenie płuc, niewydolność oddechowa i krążeniowa oraz niedotlenienie...  
 • Przemijający napad niedokrwienia mózgu
  Jaka jest istota choroby? Choroba spowodowana jest zbyt małym dopływem krwi do mózgu. Przyczyną najczęściej bywa miażdżyca, która zwęża światło tętnic. Jakie...  
 • Przepuklina mózgowa
  Na czym polega istota choroby? Przepuklina mózgowa jest wadą rozwojową, która polega na wypadnięciu opon mózgowych lub elementów mózgowia przez wrodzony ubytek w...