Choroby ośrodkowego układu nerwowego

 • Inne pośledzenie umysłowe
  Jaka jest istota choroby? Ocena stopnia upośledzenia intelektualnego z zastosowaniem normalnych procedur jest szczególnie trudna lub niemożliwa ze względu na towarzyszące...  
 • Inne zaburzenia mózgowe noworodka
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia mózgowe noworodka mogą być skutkiem niedojrzałości dziecka (porody przedwczesne), niedotlenienia okołoporodowego, zakażeń oraz zaburzeń...  
 • Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub chorobą
  Jaka jest istota choroby? Do tej kategorii należą różne stany wywołane przez chorobę, uszkodzenie, dysfunkcję mózgu lub somatyczną chorobę układową. Występują one...  
 • Inne zaburzenia rozwoju psychicznego
  Jaka jest istota choroby? Nie spełniają kryteriów diagnostycznych wyróżnionych zaburzeń. Jakie występują objawy? Objawy niespecyficzne dla żadnego z nich. Do grupy...  
 • Jadłowstręt psychiczny
  Na czym polega istota choroby? Osoba z anoreksją błędnie ocenia swoje ciało, co prowadzi do głodzenia się. Choroba zaczyna się najczęściej w początkowym okresie...  
 • Kleszczowe zapalenie mózgu
  Na czym polega istota choroby? Kleszczowe zapalenie mózgu jest to wirusowa choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego. Wirus krąży w przyrodzie wśród zwierząt, a...  
 • Kraniosynostoza
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest przedwczesne zarastanie szwów czaszkowych. Może być ono zapoczątkowane już przed urodzeniem, jak również po. Prawdopodobnie...  
 • Krwotok mózgowy
  Na czym polega istota choroby? Krwotok mózgowy to jeden z rodzajów udaru mózgu, w którym dochodzi do przedostania się krwi z naczyń w głąb tkanki mózgowej („wylew”)....  
 • Krwotok podpajęczynówkowy, SAH
  Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest wylanie się krwi, najczęściej tętniczej, do tzw. przestrzeni podpajęczynówkowej, która otacza mózg i zawiera płyn...  
 • Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe
  Na czym polega istota choroby? Grupa ta zawiera wiele różnych chorób, np. łagodne nadciśnienie śródczaszkowe czyli rzekomy guz mózgu. Schorzenie to charakteryzuje się...  
 • Łagodne nawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (molareta), oraz przewlekłe
  Jaka jest istota choroby? Łagodne nawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest ma niewyjaśnioną przyczynę. Przewlekłe zapalenie najczęściej spowodowane jest...  
 • Lekkie upośledzenie umysłowe
  Na czym polega istota choroby? Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego porównywalne do sprawności dziecka w wieku 9-12 lat. Iloraz inteligencji mieści się w przedziale 55...  
 • Lęk przed separacją w dzieciństwie
  Jaka jest istota choroby? Nadmierny, zogniskowany lęk przed oddzieleniem od osób, do których dziecko jest przywiązane (zwykle rodzicami). Patologiczny lęk separacyjny...  
 • Leptospiroza
  Na czym polega istota choroby? Leptospiroza jest to choroba wywoływana przez niektóre krętki z gatunku Leptospira interrogans, aczkolwiek nie wszystkie ich szczepy są...  
 • Listerioza
  Na czym polega istota choroby? Listerioza jest chorobą wywoływaną przez pałeczkę Listeria monocytogenes. Występuje ona powszechnie w glebie, u zwierząt. Zazwyczaj człowiek...  
 • Majaczenie
  Jaka jest istota choroby? Zespół ten charakteryzuje się równoległym występowaniem zaburzeń świadomości i uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, aktywności...  
 • Małogłowie
  Małogłowie to wada rozwojowa, w której czaszka jest mniejsza od prawidłowej wielkości. Obwód głowy mierzy się tuż po porodzie. Pomiaru  OFC dokonuje się  pomiędzy...  
 • Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
  Na czym polega istota choroby? Kategoria stworzona dla objęcia zaburzeń, w których współwystępują specyficzne dysfunkcje rozwoju języka i mowy, umiejętności szkolnych...  
 • Mieszane zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia osobowości zaczynają się w dzieciństwie lub adolescencji i utrzymują w okresie dorosłości. Nieprawidłowości i zaburzenia osobowości...  
 • Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia, w których współistnieją objawy trwałych zachowań agresywnych, dyssocjalnych i opozycyjnych oraz wyraźnych objawów depresji, lęku i...  
 • Moczenie mimowolne
  Jaka jest istota choroby? Mimowolne oddawanie moczu w ciągu dnia i/lub w nocy, które nie ma związku z brakiem kontroli pęcherza spowodowanym zaburzeniami neurologicznymi,...  
 • Mózgowe malformacje tętniczo-żylne
  Jaka jest istota choroby? Wrodzone nieprawidłowe połączenia naczyń mózgowych. Jakie występują objawy? Malformacje mogą długo nie dawać żadnych objawów. Najczęściej...  
 • Mukormykoza
  Na czym polega istota choroby? Chorobę wywołują drobnoustroje, które występują powszechnie w środowisku i nie stanowią zagrożenia dla zdrowego człowieka. Na...  
 • Mutyzm wybiórczy
  Jaka jest istota choroby? Zdeterminowana emocjonalnie wybiórczość mówienia, dziecko mówi w pewnych sytuacjach, lecz w innych milczy (np. rozmawia z bliskimi w domu, a milczy w...  
 • Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
  Jaka jest istota choroby? Przyjmowanie leków, które początkowo zalecone mogło być przez lekarza, zostaje niepotrzebnie przedłużone, zwykle w nadmiernych dawkach. Sytuacji...  
 • Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
  Jaka jest istota choroby? Wirusy przenikają do zarażanych komórek i replikując się prowadzą do ich śmierci. Większość tkanek organizmu jak np. nabłonek ma duże...  
 • Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
  Jaka jest istota choroby? Nawracające, krótkotrwające epizody depresji. Do diagnozy tego typu zaburzeń konieczne jest ich występowanie prawie każdego miesiąca przez okres...  
 • Neurastenia
  Jaka jest istota choroby? Skargi na zwiększoną męczliwość po wysiłku umysłowym lub uczucie wyczerpania fizycznego po minimalnym wysiłku fizycznym. Wrażenie obniżenia...  
 • Nieokreślone organiczne zaburzenia psychiczne
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy zaburzeń zaliczane są zaburzenia psychiczne o nieznanej etiologii organicznej, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych innych...  
 • Nieokreślone upośledzenie umysłowe
  Na czym polega istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku, gdy istnieją informacje potwierdzające obecność upośledzenia umysłowego, jednak nie są wystarczające by...