Choroby obwodowego układu nerwowego

  • Polineuropatia
    Zespół kliniczny, który polega na jednoczesnym upośledzeniu funkcji wielu nerwów obwodowych. Są to nerwy leżące poza mózgiem i rdzeniem kręgowym. Czasami trudno...