Choroby nerek

 • Agenezja nerek
  Jaka jest istota choroby? Jest to jedno- lub obustronny brak nerki najczęściej spowodowany zaburzeniami genetycznymi. Jakie występują objawy? W przypadku braku obu nerek...  
 • Amyloidoza, skrobiawica, betafibryloza
  Na czym polega istota choroby? Termin amyloidoza obejmuje grupę chorób, których wspólną cechą jest gromadzenie się w tkankach różnych narządów, włóknikowych...  
 • Białkomocz
  Jaka jest istota choroby? W warunkach prawidłowych błona filtracyjna kłębuszków nerkowych nie przepuszcza tak dużych cząsteczek, jakimi są cząsteczki białka. Gdy dojdzie...  
 • Chłoniak grudkowy
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak grudkowy występuje głownie u osób w średnim wieku. Jakie występują objawy? Typowe objawy chłoniaka grudkowego to gorączka, poty...  
 • Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek
  Jaka jest istota choroby? O gwałtownie postępującym kłębuszkowym zapaleniu nerek mówi się, gdy przesączanie kłębuszkowe (parametr oceniający czynność nerek) obniża...  
 • Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia elektrolitowe okołoporodowe mogą przebiegać jako późna kwasica metaboliczna noworodka, odwodnienie noworodka, przemijająca tyrozynemia,...  
 • Kamica nerkowa
  Kamica nerkowa to choroba, która polega na wytracaniu się w drogach moczowych nierozpuszczalnych kamieni. Kamienie nerkowe to twarde, zbite złogi, które powstają w procesie...  
 • Łagodne nowotwory narządów moczowych
  Jaka jest istota choroby? Onkocytoma to łagodny guz kory nerki pochodzenia nabłonkowego. Niekiedy bywa wieloogniskowy. Jest to guz lity, otorebkowany....  
 • Leptospiroza
  Na czym polega istota choroby? Leptospiroza jest to choroba wywoływana przez niektóre krętki z gatunku Leptospira interrogans, aczkolwiek nie wszystkie ich szczepy są...  
 • Mocznica
  Jaka jest istota choroby? Czynność nerek w ich schyłkowej niewydolności nie pozwala na właściwą regulację gospodarki wodno-elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej organizmu....  
 • Moczówka prosta
  Jest to choroba, w której nerki nie wchłaniają zwrotnie płynów ustrojowych. Wynikiem tego jest brak zagęszczania moczu. Wówczas znacznie zwiększa się dobowa ilość moczu....  
 • Moczowód olbrzymi
  Jaka jest istota choroby? Jedno- lub obustronne poszerzenie moczowodu z towarzyszącym poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego częściej występujące u noworodków płci...  
 • Naczyniakomięśniakotłuszczak nerki
  Łagodny guz nerki, który zawiera mięśnie gładkie, naczynia krwionośne oraz tkankę tłuszczową. Stąd tego typu nazwa. U kobiet czterokrotnie częściej występuje...  
 • Nadciśnienie tętnicze powikłane zajęciem serca i nerek
  Jaka jest istota choroby? Nadciśnienie tętnicze po wielu latach trwania może powodować choroby serca i nerek jednocześnie. Nieprawidłowe funkcjonowanie nerek dodatkowo...  
 • Nawracający i uporczywy krwiomocz
  Jaka jest istota choroby? Uszkodzenia kłębuszków nerkowych, do których dochodzi w kłębuszkowych zapaleniach nerek prowadzi do uszkodzenia bariery filtracyjnej, a w efekcie –...  
 • Nefropatia analgetyczna
  Jaka jest istota choroby? Niesteroidowe leki przeciwzapalne (kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, itp.) przyjmowane w dużych dawkach i przez długi czas (latami) mogą prowadzić do...  
 • Nefropatia nadciśnieniowa
  Na czym polega istota choroby? Długotrwałe nadciśnienie tętnicze może powodować zmiany w budowie drobnych tętniczek nerki, niezwykle istotnych dla jej prawidłowego...  
 • Nefropatia toczniowa
  Jaka jest istota choroby? Nefropatia toczniowa jest chorobą, która najczęściej objawia się jako kłębuszkowe zapalenie nerek. Może również przebiegać ze śródmiąższowym...  
 • Nerka podkowiasta
  Jaka jest istota choroby? Wada ta polega na połączeniu się dolnych biegunów nerek w trakcie rozwoju płodowego. Występuje z częstością 1 na 400 narodzin, częściej u...  
 • Odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Zakażenie dotyczy miedniczki i miąższu nerek. Jej konsekwencją może być niewydolność nerek. Do zakażenia zwykle dochodzi na drodze wstępującej tzn., że bakterie do nerki...  
 • Osteodystrofia nerkowa
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej z wtórną nadczynnością przytarczyc, do których dochodzi w zaawansowanych stadiach przewlekłej choroby...  
 • Ostra niewydolność nerek
  Jaka jest istota choroby? Ostra niewydolność nerek polega na nagłym upośledzeniu czynności nerek, które przestają pełnić swoją funkcję. W zależności od przyczyny...  
 • Ostre kłębkowe zapalenie nerek
  Kłębuszkowe zapalenie nerek to choroba o podłożu immunologicznym. Nazywa się ją chorobą „kompleksów immunologicznych”. Kompleksy antygen-przeciwciało, które odkładają...  
 • Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
  Jaka jest istota choroby? Istotą ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek jest uszkodzenie kłębuszków nerkowych, co prowadzi do przejściowego bądź też trwałego upośledzenia...  
 • Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Jaka jest istota choroby? Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek jest najczęściej powodowane przez bakterie – te same, które odpowiedzialne są za zakażenia dolnego odcinka...  
 • Plamica henocha i schoenleina
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby nie jest znana, choć podejrzewa się udział czynników infekcyjnych (bakteryjnych i wirusowych) oraz składników pokarmowych. Choroba...  
 • Pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego
  Jaka jest istota choroby? Zabiegi operacyjne dotyczące układu moczowo-płciowego, tak jak i inne operacje, nie zawsze kończą się pełnym sukcesem. Mimo, że zostanie wyleczona...  
 • Przewlekła niewydolność nerek
  Na czym polega istota choroby? Istotą przewlekłej niewydolności nerek jest nieodwracalne niszczenie nefronów, podstawowych jednostek czynnościowych nerek. Wydolność...  
 • Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
  Jaka jest istota choroby? Długotrwały stan zapalny kłębuszków nerkowych (spowodowany czynnikami infekcyjnymi czy immunologicznymi) prowadzić może do nieodwracalnego ich...  
 • Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Jaka jest istota choroby? Przewlekłe lub nawracające zakażenie nerek (dotyczące śródmiąższu i cewek nerkowych ) prowadzą do powstawania nieodwracalnych zmian bliznowatych w...