Choroby jelita grubego

 • Atrezja jelita grubego
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest całkowita lub częściowa niedrożność jelita grubego. Ze względu na jej lokalizację mówimy o zarośnięciu okrężnicy, esicy...  
 • Choroba Hirschsprunga
  Rzadka choroba wrodzona, która częściej występuje u chłopców. Istota choroby polega na braku zwojów nerwowych w pewnym odcinku jelita grubego. Brak zwojów nerwowych...  
 • Czerwonka bakteryjna
  Czerwonka to bakteryjna choroba zakaźna. Chorobę wywołują pałeczki z grupy Shigella. Wyróżnia się jej dwa główne gatunki: S. sonnei i S. flexneri. Do zakażenia...  
 • Dyfilobotrioza i sparganoza
  Jaka jest istota choroby? Zakażenie odbywa się przez spożycie zakażonych ryb (dyfilobotrioza) lub surowego mięsa węży lub żab. D.latum występuje w całej Europie, natomiast...  
 • Inna niedrożność jelit noworodka
  Jaka jest istota choroby? Pasaż przez jelita noworodka jest utrudniony w przypadku niedojrzałości jelita grubego, podaży pokarmów hiperosmotycznych oraz niektórych chorób...  
 • Inne choroby odbytu i odbytnicy
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje polipy odbytu i odbytnicy, wypadnięcie odbytu i odbytnicy, zwężenie odbytu i odbytnicy, krwawienie z odbytu i odbytnicy, wrzód odbytu...  
 • Niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  Choroba jelita grubego, którą powoduje niedostateczny dopływ krwi do jego ściany. Przyczyną choroby najczęściej jest miażdżyca tętnic (ich zwężenie). Niedokrwienie...  
 • Niedrożność jelit
  Niedrożność jelit to zaburzenie czynności jelit, które objawia się brakiem stolca oraz gazów. W wyniku niedrożności zmniejsza się ukrwienie jelit oraz zachwianiu ulega...  
 • Owsica, enterobioza
  Na czym polega istota choroby? Chorobę wywołuje pasożytniczy nicień Enterobius vermicularis . Do zakażenia dochodzi po spożyciu lub zainhalowaniu jaj. Charakterystyczna dla tego...  
 • Polipy jelita grubego
  Polipy to wielokształtne zgrubienia błony śluzowej jelita grubego. Polip to łagodny guzek. Czasami chory nie odczuwa żadnych dolegliwości wynikających z obecności...  
 • Rak in situ narządów trawiennych
  Jaka jest istota choroby? W jelicie grubym nowotwory zwykle przybierają postać polipów gruczolakowatych. Powstają one w wyniku nowotworowego rozrostu i dysplazji nabłonka...  
 • Rak jelita grubego
  Rak jelita grubego rozwija się w odbytnicy, wyrostku robaczkowym lub okrężnicy. Rak jelita grubego rozwija się powoli dlatego są większe szanse jego wykrycia podczas badań...  
 • Rak odbytnicy
  Jaka jest istota choroby? Zdecydowana większość nowotworów odbytnicy to gruczolakoraki. Zdarzają się też nowotwory płaskonabłonkowe, mieszane, niezróżnicowane i...  
 • Rak zagięcia esiczo-odbytniczego
  Jaka jest istota choroby? Do środowiskowych czynników ryzyka raka jelita grubego należą: dieta bogatotłuszczowa, wysokokaloryczna, uboga w błonnik, warzywa i owoce, kontakt...  
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit
  Choroba o ostrym przebiegu, która ma związek ze stosowaniem antybiotyków. Do zachorowania dochodzi gdy stosowane antybiotyki doprowadzą do niszczenia naturalnej mikroflory...  
 • Uchyłkowatość jelita grubego
  Choroba polega na tym, że dochodzi do uwypuklenia błony śluzowej jelita grubego. Woreczkowate uwypuklenia zwane uchyłkami powstają najczęściej w esicy, bezpośrednio przed...  
 • Włosogłówczyca, trichurioza
  Jaka jest istota choroby? Do zarażenia dochodzi przez spożycie jaj znajdujących się na niemytych warzywach. Zakażenie przebiega bez wyraźnych objawów. Dorosła postać...  
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  Stan zapalny jelita grubego powoduje zaburzenia procesu trawienia. Z reguły choroba ma postać przewlekłą. Przyczyna choroby nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że dużą...  
 • Zapalenie wyrostka robaczkowego
  Zapalenie wyrostka robaczkowego to często występująca ostra choroba jamy brzusznej. Zapalenie wyrostka robaczkowego może wystąpić w każdym wieku jednak rzadkością jest u...