Alergiczne choroby skóry

 • Alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje takie choroby jak płuco rolnika, bagasoza, płuco hodowców ptaków, korkowica, płuco pracujących przy słodzie, płuco pracujące...  
 • Alergiczny nieżyt nosa
  Na czym polega istota choroby? Jest to stan zapalny błony śluzowej nosa, którego przyczyną jest alergia (najczęściej IgE-zależna). Uczulenie wywołane jest przez alergen...  
 • Anisakioza
  Jaka jest istota choroby? Do zakażenia dochodzi przez spożycie surowej lub niedogotowanej ryb lub potraw je zawierającej (np, sushi). Po połknięciu larwy przyczepia się ona do...  
 • Ankylostomatoza
  Jaka jest istota choroby? Zarażenie dokonuje się po przypadkowym spożyciu jaj nicienia znajdujących się w wodzie. Inną drogą jest czynne wwiercanie się larw w powłokę...  
 • Astma
  Na czym polega istota choroby? Dychawica oskrzelowa (astma) to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. U jej podłoża leży nadreaktywność oskrzeli prowadząca do...  
 • Atopowe zapalenie skóry
  Na czym polega istota choroby? W kontakcie z alergenem następuje nadmierna (nieprawidłowa) odpowiedź układu immunologicznego, pojawiają się wypryski głównie na twarzy oraz...  
 • Bąblowica
  Na czym polega istota choroby? Termin echinokokoza obejmuje inwazje tasiemca bąblowcowego ( E.granulosus) i wielojamowego ( E.multilocularis ). Robaczyce te są potencjalnie...  
 • Choroba posurowicza
  Choroba posurowicza to ogólnoustrojowy odczyn alergiczny, który występuje w 6-15 dni po podaniu obcogatunkowej surowicy odpornościowej. Do tej grupy należy surowica...  
 • Eozynofilia
  Jaka jest istota choroby? Zwiększenie liczby eozynofilów ma miejsce w różnych chorobach. Najczęściej obserwuje się je w chorobach alergicznych (astma, atopowe zapalenie...  
 • Grzybica kropidlakowa (aspergiloza)
  Na czym polega istota choroby? Grzybica kropidlakowa to zakażenie płuc i dróg oddechowych, wywołane kropidlakiem, czyli grzybem występującym przeważnie w wilgotnych...  
 • Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  Jaka jest istota choroby? Najważniejsze stany okołoporodowe wykraczające poza zakres głównych kategorii według ICD 10 to wrodzona niewydolność nerek, zespół odstawienia...  
 • Napad astmy
  Jaka jest istota choroby? Stan astmatyczny to zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, to ciężkie zwężenie oskrzeli ustępujące pod wpływem...  
 • Obrzęk kalabarski, loaloza [b74]
  Jaka jest istota choroby? Wektorem zakażenia są duże muchy z gatunku Cordylobia i Chryzops. Występują one zwłaszcza na terenach podmokłych i w lasach tropikalnych. Po...  
 • Obrzęk Quinckego
  Obrzęk naczynioruchowy obejmuje głębsze warstwy tkanki podśluzówkowej, podskórnej i skóry właściwej. Obrzęk Quinckego przez wielu specjalistów uznawany jest za szczególną...  
 • Plamica henocha i schoenleina
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby nie jest znana, choć podejrzewa się udział czynników infekcyjnych (bakteryjnych i wirusowych) oraz składników pokarmowych. Choroba...  
 • Pokrzywka
  Jest to forma reakcji alergicznej, która objawia się chorobowymi zmianami skórnymi. Przyczyną pokrzywki są uwarunkowane genetycznie zaburzenia funkcji układu immunologicznego....  
 • Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka (prurigo)
  Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest stan zapalny objawiający się wypryskami i liszajowaceniem. Jakie są przyczyny choroby? Przyczyny nie są do końca...  
 • Rumień guzowaty
  Nazwa choroby pochodzi od guzów i stwardnień w skórze i tkance podskórnej oarz widocznego na zewnątrz zaczerwienienia skóry. Źródłem choroby jest skomplikowana reakcja...  
 • Świerzbiączka
  Świerzbiączka to przewlekła choroba skóry, która ma podłoże alergiczne. Choroba rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, zwykle w ciągu sześciu miesięcy po urodzeniu. W...