POLECAMY

Zwężenie tętnic mózgowych

Jaka jest istota choroby? Zmiany miażdżycowe w tętnicach mózgu sprzyjają zaburzeniom przepływu krwi, zwłaszcza w sytuacjach obniżonego ciśnienia krwi, zaburzeń rytmu serca lub zwężeń tętnic domózgowych. Skurcz naczyniowy jest najczęściej powikłaniem krwotoku podpajęczynówkowego.
Jakie występują objawy? W zależności od lokalizacji zwężenia i dynamiki zmian objawy mogą być bardzo różne, od przemijających do tzw. otępienia naczyniopochodnego.
Szczegóły diagnostyki Aby zobrazować zmiany w naczyniach wykonuje się badania dopplerowskie (USG) lub angiograficzne.
Postępowanie i leczenie Istotną rolę przypisuje się profilaktyce miażdżycy. Możliwe jest poszerzanie zwężeń tętnic przedmózgowych lub zespolenia tętnic zewnątrzczaszkowych z wewnątrzczaszkowymi. Skurczowi naczyniowemu zapobiega się i leczy farmakologicznie.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczy neurolog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)