POLECAMY

Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami.


Na czym polega istota choroby?

Żółte zabarwienie skóry pojawia się przy stężeniu bilirubiny we krwi przekraczającym 5-7 mg/dl.

Jakie są przyczyny choroby?

Głównymi przyczynami żółtaczki niezwiązanej z hemolizą są: przedwczesny poród, inhibitor w mleku matki, utrudniony odpływ żółci, mukowiscydoza, niedoczynność tarczycy, erytroblastoza, galaktozemia i zespoły zagaszonej żółci. Ponadto żółtaczka pojawia się w przebiegu uszkodzenia bądź dysfunkcji komórek wątrobowych – przy zapaleniach wątroby, działaniu toksyn czy wrodzonych wadach metabolizmu bilirubiny.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Skóra, twardówki i śluzówki noworodka są zażółcone. Przy dużych stężeniach barwnika może dojść do objawów związanych z encefalopatią bilirubinową. Ponadto występują objawy związane z chorobą podstawową.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Przeprowadza się badanie kliniczne z oceną nasilenia na podstawie zajęcia odpowiednich części ciała, oznaczenie bilirubiny całkowitej i bezpośredniej. Dodatkowe badania w zależności od prawdopodobnej przyczyny żółtaczki (np. aktywność enzymów wątrobowych, poziom ?-1antytrypsyny, ultrasonografia jamy brzusznej).

Jakie są metody leczenia?

Leczenie polega na stosowaniu fototerapii oraz transfuzji wymiennych. Ponadto ważne jest zapewnienie odpowiedniej podaży płynów (odwodnienia sprzyja hemolizie), kalorii i leczenie zaburzeń ogólnoustrojowych.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)