POLECAMY

Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą


Na czym polega istota choroby?

Przy stężeniu bilirubiny we krwi przekraczającym 5-7 mg/dl u noworodków można zaobserwować zażółcenie na twardówce, skórze i błonach śluzowych. Ponadto przyczyną hemolizy mogą być rzadkie wady wrodzone powodujące skrócenie przeżycia erytrocytów – niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej czy sferocytoza.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczyną hemolizy poza izoimmunizacją mogą być krwawienia i wylewy podskórne, niektóre leki, połknięcie krwi matki oraz zakażanie.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Skóra, twardówki i śluzówki noworodka są zażółcone. Przy dużych stężeniach barwnika może dojść do objawów związanych z encefalopatią bilirubinową.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka to badanie kliniczne z oceną nasilenia na podstawie zajęcia części ciała (zażółcenie skóry twarzy i twardówek – 5mg/dl, od obojczyków do pępka – 6-8mg/dl, od pępka do kolan - 9-12mg/dl, dłonie i stopy 15mg/dl). Oznaczenie bilirubiny całkowitej i bezpośredniej. Dodatkowe badania w zależności od prawdopodobnej przyczyny żółtaczki.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie polega na stosowaniu fototerapii oraz transfuzji wymiennych. Ponadto ważne jest zapewnienie odpowiedniej podaży płynów (odwodnienia sprzyja hemolizie), kalorii i leczenie zaburzeń ogólnoustrojowych.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)