Znaczne upośledzenie umysłowe

Na czym polega istota choroby?

Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego porównywalne jest do sprawności dziecka w wieku 3 – 6 lat. Iloraz inteligencji mieści się w przedziale 20 – 34. Osoba jest w stanie wykonywać proste czynności zawodowe i życia codziennego z pomocą i pod stałym nadzorem.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczynami upośledzenia umysłowego mogą być: wady genetyczne, wady rozwojowe, zaburzenia endokrynologiczne i choroby układu nerwowego dziecka. Na powstanie upośledzenia mogą również wpływać: leki przyjmowane przez matkę w ciąży, alkoholizm matki, narkomania matki, konflikt serologiczny, niedożywienie u matki, urazy związane z porodem, niedotlenienie dziecka przy porodzie i niekorzystne warunki psychospołeczne dziecka.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

W znacznym upośledzeniu charakterystyczna jest znacznie obniżona sprawność i szybkość spostrzegania, brak uwagi dowolnej, mała trwałość i zakres pamięci, wypowiedzi monosylabowe lub jednowyrazowe, wymowa bełkotliwa, brak kontroli emocji i popędów. Dzieci o znacznym stopniu upośledzenia uczą się siadać i chodzić dopiero w wieku przedszkolnym. Są w stanie okazać uczucia i przywiązanie.
Osoby dorosłe mają poziom inteligencji na poziomie 5.- 6. letniego dziecka.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka obejmuje ocenę poziomu inteligencji (testy psychometryczne) oraz analizę funkcjonowania (wywiad zebrany od otoczenia, obserwacja, badanie fizykalne).

Jakie są metody leczenia?

Brak leczenia bezpośrednio wpływającego na poziom inteligencji. Duże znaczenie mają programy edukacyjne, rehabilitacja. Farmakoterapia stosowana pomocniczo np. w leczeniu wybuchów agresji.

Dzieci upośledzone nie są w stanie nauczyć się czytać i pisać. Mogą jednak wykonywać proste prace.

Osoby ze znacznym stopniem upośledzenia nie są w stanie samodzielnie żyć. Wymagają one stałej opieki.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, psycholog, terapeuta, oligofrenopedagog.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Upośledzeniu nie zawsze da się zapobiec. Bardzo duże znaczenie mają zachowania kobiety w czasie trwania ciąży. Nie powinna ona pić alkoholu, przyjmować narkotyków i zakazanych w ciąży leków. Niezwykle istotna jest kontrola stężenia hormonów tarczycy u kobiet z niedoczynnością tego narządu. Należy unikać narażenia na substancje toksyczne, tj.: ołów. Kobieta w ciąży powinna prawidłowo się odżywiać.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)