POLECAMY

Zespoły zachłyśnięcia u noworodka

Jaka jest istota choroby? Do zachłyśnięcia dochodzi w przebiegu aspiracji do płuc płodu substancji o działaniu drażniącym. W wyniku tego może dojść do niedodmy określonych obszarów płuc, rozedmy czy chemicznego zapalenia płuc. Rozwija się nasilona hipoksemia, hiperkapnia oraz kwasica metaboliczna.
Jakie występują objawy? Zależą od stopnia klinicznego zachłyśnięcia. Można zaobserwować przyśpieszenie oddechów, sinicę, stękanie wydechowe, wciąganie mostku i międzyżebrzy.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje badanie kliniczne dziecka oraz badania obrazowe. W badaniu RTG płuc stwierdza się ogniska nieregularnych zagęszczeń, odpowiadających niedodmie z obszarami nadmiernego upowietrznienia.
Postępowanie i leczenie Leczenie obejmuje zapewnienie odpowiedniej tlenoterapii, zastosowanie surfaktantu w dużych dawkach lub płukanie oskrzeli surfaktantem, antybiotykoterapia, prowadzenie bilansu płynowego oraz kontrola stanu biochemicznego.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)