POLECAMY

Zespoły mielodysplastyczne

Jaka jest istota choroby? Etiologia zwykle nieznana. Ryzyko zachorowania zwiększa narażenie na związki chemiczne jak benzen, toluen, także metale ciężkie, dym tytoniowy, promieniowanie jonizujące, cytostatyki. Zachorowania zwykle w wieku 60 – 75 lat.
Jakie występują objawy? Objawy są niecharakterystyczne i związane z niedokrwistością – łatwa męczliwość, neutropenia – trudne do wyleczenia zakażenia bakteryjne i grzybicze, małopłytkowością – wybroczyny na skórze i błonach śluzowych, krwawienia.
Szczegóły diagnostyki Rozpoznanie można ustalić na podstawie badania cytologicznego i histologicznego szpiku.
Postępowanie i leczenie Metoda leczenia zależy od ogólnej wydolności i wieku chorego. Podaje się czynniki stymulujące erytropoezę i immunosupresyjne. Całkowita remisja hematologiczna występuje u 50% chorych po intensywnej chemioterapii, ale trwa krótko. Niekiedy dochodzi do transformacji w ostrą białaczkę.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)