POLECAMY

Zespół Wilsona-Mikity

Jest to rzadko występująca przewlekła choroba płuc. Występuje u wcześniaków. Zespół Wilsona-Mikity przypomina BPD ( dysplazja oskrzelowo-płucna). Choroba zwykle rozpoczyna się około 7-10 doby po porodzie. Charakteryzuje ją niewydolność oddechowa, która stopniowo się nasila. Przyczyna choroby nie została jednoznacznie ustalona.  Jako możliwe przyczyny podaje się:

  • niedobór soli mineralnych i witamin,
  • nawracające epizody aspiracji,
  • niedobór surfaktantu,
  • przewlekły odczyn zapalny.

Objawy - Zespół Wilsona-Mikity

  • nadmierne wydzielanie śluzu,
  • zaciąganie klatki piersiowej,
  • niedotlenienie,
  • hiperkapnia (podwyższone ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla),
  • smugowate zacienienia w obrazie rtg klatki piersiowej

Leczenie - Zespół Wilsona-Mikity

Leczenie obejmuje tlenoterapię. Zastosowanie również mają diuretyki (leki moczopędne) oraz ograniczenie płynów. Prowadzi się fizykoterapię. Bardzo istotna jest terapia żywieniowa, która dostarczy białko, energię i witaminy. Poprawa następuje po 4-8 tygodniach.

Profilaktyka - Zespół Wilsona-Mikity

Unikanie nikotyny przez kobietę ciężarną.

Profilaktyka porodu przedwczesnego.

Podawanie deksametazonu po to by przyśpieszyć rozwój płuc u płodu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)