POLECAMY

Zespół münchhausena

Jaka jest istota choroby? Są to kłamliwe relacje i pozorowanie objawów rzekomo istniejących chorób (mimo braku potwierdzonych zaburzeń, choroby lub niesprawności fizycznej i psychicznej) w celu uzyskania jakichś świadczeń medycznych.
Jakie występują objawy? Pozorowanie może prowadzić do podejmowania działań ryzykownych dla zdrowia lub życia (np. zatruwanie się, samookaleczenia, poddawanie się zbędnym zabiegom leczniczym lub diagnostycznym).
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje wykluczenie schorzeń somatycznych i organicznych, analizę dokumentacji medycznej, obserwację, wywiad psychiatryczny oraz psychologiczną ocenę funkcjonowania.
Postępowanie i leczenie Rokowanie długoterminowe jest niepomyślne. Leczenie farmakologiczne nie przynosi zwykle dobrych efektów, pewną skuteczność wykazuje psychoterapia, jednak zwykle postawienie diagnozy skutkuje zmianą lekarza.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, psycholog, psychoterapeuta.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)