Zator z przyczyn położniczych

Jaka jest istota choroby? Istotą zaburzenia jest zablokowanie naczyń przez materiał zatorowy. Najczęściej jest to jest skrzeplina pochodząca z żył głębokich kończyn dolnych oraz miednicy mniejsze (jako powikłanie zakrzepowego zapalenia żył głębokich). Do zatoru powietrznego może dojść w wyniku wprowadzenia cewnika do żyły centralnej. Zator płynem owodniowym stanowi powikłanie porodu, gdy dojdzie do przerwania ciągłości żył miednicy mniejszej. Materiał zatorowy zostaje przeniesiony z prądem krwi, dając zawały poszczególnych narządów poprzez zamknięcie naczynia doprowadzającego. Efektem może być zator płucny.
Jakie występują objawy? Objawy to tachykardia, tachypnoe, hipotonia i wstrząs. Groźna w skutkach jest zatorowość naczyń mózgowych z objawami udaru niedokrwiennego mózgu po którym mogą pozostać trwałe ubytki neurologiczne.DIAGNOTYKA Wykonuje się USG żył kończyn dolnych, tomografię komputerową płuc.
Postępowanie i leczenie Postępowanie: ścisły nadzór i monitoring, podaż heparyny, leczenie trombolityczne niekiedy chirurgiczne usunięcie skrzepliny.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? W zależności od stanu leczeniem zajmuje się internista, ginekolog czy chirurg

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)