POLECAMY

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne

Na czym polega istota choroby?

Drobnoustroje dostają się wnętrza czaszki najczęściej wraz z krwią, atakują opony mózgowo-rdzeniowe powodując ich zapalenie, przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego. W przebiegu choroby często dochodzi do obrzęku mózgu.

Jakie są przyczyny choroby?

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może być spowodowane przez bakterie wywołujące kiłę, rzeżączkę, boreliozę, gruźlicę, salmonellozę. Najczęściej występującymi zapaleniami, które mają jednocześnie najostrzejszy przebieg są zapalenia wywołane bakteriami meningokoki, pneumokoki oraz pałeczkę grypy typu B.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Ostremu zapaleniu opon mózgowych zawsze towarzyszą: gorączka, pulsujący lub rozpierający ból głowy, sztywność karku, wymioty.

W przypadku braku opieki medycznej stan chorego pogarsza się bardzo szybko. Nawet pod opieką lekarską obserwuje się zaburzenia orientacji, później senność, następnie stupor dysosjacyjny (drastyczne ograniczenie ruchów przy pełnej świadomości), a na końcu śpiączkę.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Chory poddawany jest badaniu neurologicznemu. Lekarz powinien również starannie obejrzeć skórę głowy, uszy i gardło. Wykonuje się również morfologię i posiew krwi, OB oraz CRP.

Kluczowym badaniem jest jednak punkcja – czyli pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego (poprzez wkłucie cienkiej igły między dwa kręgi w okolicy lędźwiowej). Jeżeli płyn ten jest mętny lekarz może stwierdzić bakteryjne zapalenie opon.

Należy również wykluczyć inne przyczyny stanu, w jakim znajduje się chory. Ważne jest wykonanie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, które pozwalają na wykluczenie ropienia czy innych przyczyn zapalenia.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie farmakologiczne

Podaje się dożylnie antybiotyki lub leki przeciwgruźlicze nawet jeszcze przed uściśleniem rozpoznania. Istnieje wiele możliwych powikłań, w tym trwałe zaburzenia funkcji mózgu i nerwów czaszkowych.

Leczenie chirurgiczne

W przypadku wystąpienia wtórnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych konieczne jest operacyjne usunięcie ropienia.

W ciężkich przypadkach, kiedy występuje drżenie ciała, niedowład lub porażenie wymagające fachowego usprawnienia ruchowego stosowana jest fizykoterapia i terapia zajęciowa prowadzona przez odpowiedniego specjalistę.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista chorób zakaźnych.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Obecnie możliwe jest zaszczepienie przeciwko jednemu tylko z ropnych zapaleń opon wywołanemu przez bakterię Haemophilus influenzae. W wielu państwach szczepione są już noworodki, natomiast jeżeli dziecko skończyło już rok, podaje się jedną dawkę szczepionki o nazwie Act-HIB lub Hiberix.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)