Zapalenie gruczołu sutkowego

Na czym polega istota choroby?

Zapalenie gruczołu sutkowego dotyka najczęściej karmiących piersią kobiet w okresie po urodzeniu dziecka (60% przypadków). U 5% dochodzi do wytworzenia się ropnia. Do zakażenie dochodzi, gdy produkowane w gruczole mleko nie może znaleźć ujścia na zewnątrz. Dochodzi wtedy do zastoju i poszerzenia się przewodów mlecznych.

Jakie są przyczyny choroby?

Zapalenie gruczołu sutkowego ma podłoże bakteryjne. Jego przyczyną w 95% przypadków jest gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus).

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Pierwszymi objawami, jakie towarzyszą chorobie jest zaczerwienie fragmentu skóry dotkniętego zapaleniem, ból i obrzęk chorego fragmentu piersi, sporadycznie objawom tym towarzyszy gorączka i dreszcze.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Chorobę diagnozuje się przez obserwacje zmian skórnych i towarzyszące jej symptomy. W wypadku pojawienia się ropnia konieczne jest wykonanie badania USG i badania bakteriologicznego ropy.

Jakie są metody leczenia?

We wczesnej fazie choroby stosowana jest antybiotykoterapia oraz udrożnianie zatkanego przewodu poprzez przystawianie dziecka do piersi lub odciąganie pokarmu. Jeśli zachodzi konieczność, lekarz może przepisać karmiącej leki przeciwgorączkowe lub przeciwbólowe. Należy również wykonać badanie bakteriologiczne mleka. W przypadku wystąpienia ropnia niezbędne jest wykonanie badania USG. Ropień musi zostać przez lekarza nacięty i opróżniony. Dodatkowo konieczne jest wykonanie badań bakteriologicznych.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem choroby zajmuje się ginekolog.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Choroba dotyka najczęściej kobiet w okresie laktacji, stąd ważne jest, aby karmiące matki zwracały szczególną uwagę na właściwy sposób karmienia niemowląt, dbały o odpowiednią higienę piersi już w okresie ciąży (m.in. po przez noszenie dopasowanych staników) oraz monitorowały wszelkie, nawet drobne uszkodzenia tkanki gruczołu sutkowego.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)