POLECAMY

Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne

Jaka jest istota choroby? Obsesje to myśli, idee, wyobrażenia lub impulsy pojawiające się w sposób stereotypowo nawracający. Są doświadczane w sposób przykry, chory podejmuje bezskuteczne próby przeciwstawiania się im. Czynności przymusowe nie są przyjemne, nie prowadzą do wykonania użytecznych zadań, chory postrzega je jako zapobiegające jakimś nieprzyjemnym wydarzeniom.
Jakie występują objawy? Natręctwa stanowią źródło distresu, uznawane są za własne myśli i impulsy. Chory podejmuje próby przeciwstawiania się co najmniej jednej myśli lub impulsowi. Myśl o wykonaniu czynności przymusowej nie jest przyjemna.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację oraz psychologiczną ocenę funkcjonowania.
Postępowanie i leczenie Lecznie polega głównie na psychoterapii: techniki poznawczo – behawioralne oraz farmakoterapii: TLPD (klomipramina), SSRI (fluwoksamina, paroksetyna).
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)