Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masy ciała

Jaka jest istota choroby? Jako wcześniaka określamy noworodka urodzonego przed 38 tygodniem ciąży. Skrajne wcześniactwo występuje gdy czas trwania ciąży jest krótszy niż 28 pełnych tygodni. Niska urodzeniowa masa ciała noworodka to masa pomiędzy 1000-2499 g , natomiast poniżej 999 g mówi się o skrajnie niskiej masie urodzeniowej. Głównymi problemami wcześniactwa i niskiej urodzeniowej masy ciała są patologie układu oddechowego, krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. Spowodowane są one niedojrzałością tych układów.
Jakie występują objawy? Do podstawowych objawów zaliczamy problemy z oddychaniem (noworodek nie jest w stanie samodzielnie oddychać), występują zaburzenia rytmu serca, w wyniku dekompresji mogą pojawić się wylewy do ośrodkowego układu nerwowego. Noworodek może również manifestować zaburzenia termoregulacji i glikemii. Czasami do objawów dołącza infekcja wewnątrzmaciczna lub martwicze zapalenie jelit.
Szczegóły diagnostyki Podstawą diagnostyki jest badanie po porodzie i ocena noworodka w skali Apgar. Ocenę dojrzałości do życia pozamacicznego oceniają skale, np. skala Dubowitza.
Postępowanie i leczenie Leczenie obejmuje ustabilizowanie stanu ogólnego dziecka. W pierwszych minutach po porodzie będzie to głównie resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ogrzanie i zaintubowanie w celu podłączenia dziecka do respiratora.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)